Probleemoplossend klinisch redeneren (E06L8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Tijdens het probleemoplossend redeneren staat het oplossen van een medisch probleem centraal, met andere woorden het stellen van een diagnose, het nemen van een beleidsbeslissing, enz. Dit probleem wordt onder de vorm van een schriftelijke ziektegeschiedenis op voorhand aan de studenten aangeboden. Deze casussen dienen door de studenten in groepjes van vijf door middel van zelfstudie voorbereid te worden. Tijdens het klinisch college worden één of meer groepen aangeduid om te rapporteren over differentiële diagnose, onderzoekingen en behandeling. Op deze wijze wordt de casus onder leiding van de docent verder uitgediept. Idealiter eindigt het college met een korte toets ter kennismaking met het soort examenvragen.

In het totaal worden ongeveer 63 probleemoplossende klinische colleges voorzien. De voor-middagen van maandag tot en met woensdag zijn bestemd voor zelfstudie ter voorbereiding van alle klinische colleges van die week. Het probleemoplossend klinisch redeneren wordt georganiseerd door de disciplines Inwendige geneeskunde (Cardiologie, Pneumologie, Gastro-enterologie, Geriatrie, Rheumatologie, Hematologie, Algemeen Inwendige ziekten), Pediatrie, Heelkunde, Verloskunde/gynaecologie, Dermatologie, Fysische geneeskunde, Huisartsgeneeskunde, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Kinderpsychiatrie en Psychiatrie en hebben plaats in de namiddagen van maandag tot en met vrijdag. Zoveel mogelijk van deze klinische colleges worden multidisciplinair opgevat. Aansluitend op het probleemoplossend klinisch redeneren van maandag- en dinsdagnamiddag wordt theoretisch onderwijs gegeven over onderwerpen die onvoldoende uitgediept werden tijdens de vorige jaren. Deze capita selecta (5) betreffen anafylaxie, pijnbestrijding en palliatieve zorg.

Examenvorm

Het POKR-examen volgt aansluitend (na één dag onderbreking) op de colleges en duurt een hele dag (drie uur in de voormiddag en drie uur in de namiddag). Het examen bestaat uit 120 meerkeuzevragen, casus gebaseerd. In principe bestaan de vragen uit een ziektegeschiedenis en een opdracht waarbij het juiste antwoord tussen een reeks van opties vermeld is. Ter kennismaking met dit type vragen krijgen de studenten een bundel met een twintigtal vragen. Bovendien wordt aan de docenten gevraagd hun klinisch college te eindigen met een toetsvoorbeeld. De inhoud van de vragen betreffen onderwerpen die - ook zijdelings - aan bod kwamen tijdens de POKR-colleges en aanvullende capita selecta.

De dag na het POKR-examen krijgen de studenten de kans om deel te nemen aan het IFOM (International Foundations of Medicine) examen, ingericht door de NBME (National Board of Medical Examiners). Het is een schriftelijk meerkeuzevragenexamen in het Engels dat tevens in een aantal andere Amerikaanse en Europese universiteiten wordt afgenomen. Het examen telt 160 vragen waarvoor de student ong. 4 uur de tijd heeft (geen pauze). Na deelname krijgt elke student een persoonlijk feedback rapport, dit is een persoonlijk overzicht van de scores per (sub)discipline.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

 • POKR cursus 2013 groep 1.

Capita Selecta

POKR's

 • Voorbeeldvragen:

Info POKR examen en voorbeeldvragen


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)


Examenvragen 2017-2018, groep 2

-> 7-jarige opleiding

• Verplaatste segmentale humerusfractuur diafyse, hoe behandelen?

Nagel
Reductie onder narcose, nadien gipsimmobilisatie
Conservatief, Sarmiento brace
Conservatief, gips
Gips

• Jongen presenteert met nefrolithiasis. Lithotripsie. Blijkt 100% cysteïne steen. Welk van volgende is hier geen correcte behandeling voor?

Acidificatie van urine
Meer dan 4l water per dag drinken
Zoutbeperking
Cystamine

• Vrouw met matig gedifferentieerd invasief ductaal carcinoom, 4,5 cm diameter, binnenste bovenste kwadrant. cT2(?)N1M0. Hoe behandelen?

Brede excisie
Mastectomie met okselevidement
Mastectomie met sentinel
Simpele mastectomie

• Kindje van 4 weken, grauw, wilt niet meer drinken, kreunende ademhaling. Sinds gisteren koorts tot 38,5°C, vandaag idem. Wat doe je als eerste?

Antipyretica
Antibiotica starten
Keelwisser
Urinecultuur
Lumbaalpuntie

• Man zijn bedrijf gaat failliet. Hij omschrijft het zelf als een “zenuwinzinking”. Hij zit er heel erg mee in. Kan daarna enkele dagen niet slapen en hoort stemmen ‘je bent niets waard’, ‘je zou beter dood zijn’. Na twee weken gaat hij bij huisarts. Heeft op dat moment geen enkel symptoom meer (ik dacht alleen geen stemmen meer, wel nog andere symptomen, zit toch nog steeds met zenuwinzinking?). Oorzaak?

Acute psychose
Majeure depressie met psychotische component
Delier
Schizofrenie

• Man is de laatste tijd heel vermoeid en heeft oedeem in beide benen. Hij heeft een verminderde eetlust. De CVD is gestegen bij klinisch onderzoek. De hartdrukken worden gemeten: Re atrium: 16 mmHg - Wedge 20 mmHg - Li ventrikel eind diastolische druk 24 mmHg. Wat is juist?

Er is enkel linkerhartfalen
Er is enkel rechterhartfalen
Er is zowel linker- als rechterhartfalen
Tamponade

• Een patiënt krijgt met CHADsVasc 3 krijgt een NOAC voor paroxysmale VKF. Hij moet over enkele weken een artroscopie van de knie ondergaan. De orthopedist belt jou op voor advies over het stollingsbeleid. Wat is je advies?

Stop NOAC 7 dagen op voorhand en vervang aspirine
Stop NOAC 7 dagen op voorhand en bridging met LMWH
Stop NOAC 48u en geen bridging nodig
NOAC moet niet gestopt worden, want dit is een kleine ingreep en lokale stolling is nog mogelijk.

• Man met invasief ductaal adenocarcinoom 3 x 2,5 cm. Enkele kleine kliertjes voelbaar in axilla. cT2N0M0. Hoe behandelen?

Mastectomie met sentinel - LKE
Mastectomie simplex
Tumorectomie
Chemotherapie
Radiotherapie

• Vrouw, 68j. G4P3A1. Heeft ongewild urineverlies bij hoesten en lachen. Nu de laatste tijd ook bij wandelen. Wat is de therapie waarmee dit probleem het meest zal opgelost raken?

Gewichtsreductie
Bekkenbodemtherapie
Sling
Anticholinergicum
Sacrale zenuwstimulatie

• Vrouw met lichte mentale retardatie komt samen met maatschappelijk werker voor anticonceptie na een AAP. Ze gebruikt niet systematisch anticonceptie. Ze heeft geen vaste partner. Wat raad je aan?

Hysteroscopische Essure plaatsing
Staafje
Morning after pil na elke coïtus
Tubaligatie
POP

• Vrouw met verstandelijke beperking, werkt in beschutte werkplaats. Ze is vermoedelijk beginnend zwanger. Je wordt erbij geroepen. Bloeddruk en pols zijn normaal. Urine-onderzoek toont glucosurie. Wat is de volgende stap in je beleid?

Met Dopplertonen de harttonen proberen te horen
OGTT plannen
HCG test op urine
Glycemie bepalen met vingerprik

• Vrouw 23 valt tijdens het ijsschaatsen met haar been onder haar lichaam. Haar ene knie was in hyperflexie tijdens het vallen. Daarna heeft ze veel pijn aan deze knie en kan ze niet goed meer stappen. Tijdens het klinisch onderzoek kan ze haar been niet in extensie opheffen en komt de patella hypermobiel over. Wat is de waarschijnlijke oorzaak?

Patellapeesruptuur
Stretch trauma van quadriceps.

• Anorexia patiënte met macrocytaire anemie. Oorzaak is een gebrek aan?

Foliumzuur
Ijzer
Vit B6
Vit K

• Zalmrode rash met schilfers op bovenarmen en bovenlichaam sinds 2 weken aanwezig, jeukend. Dennenboompatroon. 1 groter letsel onder tepel. jeukend.

Pityriasis rosea
pityriasis versicolor
Psoriasis guttata
Lichen planus

• Jongen, 15, obees. Plots veel pijn in lies, … Rechterbeen in exorotatie, matig beenlengteverschil. DD?

Legg-calve-Perthes
Epifysiolyse
Osgood-Schlatter

• Meest gevreesde nevenwerking van Strumazol?

Agranulocytose
Myxoedeem
Hyperlipidemie
Myxoedeem

• Man plotse thoracale pijn, vg roken misschien ook vaatlijden?, scherpe maar ook drukkende pijn. Rx verbreed mediastinum. BD linker arm 180/110mmHg, rechts niet meetbaar. Welk onderzoek doe je nog?

Spiraal Ct thorax
Cathlab
TTE

• Jongen pakt 13, val uit boom, onmiddellijk hevige thoracale pijn, tachypnee, cor 110, bd 120/80mmHg, verminderd ademgeruis rechts. Na plaatsen thoraxdrain evacuatie lucht maar nog geen inflatie long.

Boerrhave
Bronchusruptuur
Diafragmaruptuur

• Man heeft een dringende operatie nodig. Op spoed 1,7 promille, afwijkende levertesten. Dag nadien op afdeling alle tekens van alcoholontwenning. Welke medicatie moet je geven?

Benzo’s
Haldol

• Jongen staart meerdere malen per dag 10-15 sec voor zich uit met hierbij oogknipperen. Heeft hier geen herinneringen aan, geen verwardheid achteraf.

Absence epilepsie

• Man, 32j. Wilt de laatste tijd niet meer in het donker rijden. Bij het buitenkomen loopt hij vaak tegen mensen en dingen aan wat hij sociaal storend vindt. Thuis heeft hij geen problemen. Lezen gaat nog vrij normaal. Bij KO bemerkt je tunnelzicht.

Retinitis pigmentose
Chronische netvliesloslating
Opticus neurinoom
Cataract

• Man. Een tijdje terug even een waas voor het rechteroog. Nu plots volledig verlies van zicht in dat oog.

Occlusie a centralis retinae
Retinaloslating
Occipitaal infarct
Opticusglioom

• Moeder presenteert zich op de raadpleging met haar dochtertje van 2-3j. De moeder is een beetje ongerust wegens frequente epistaxis de voorbije drie weken. Ze vermeldt dat deze bloedneuzen op die momenten moeilijk te stelpen zijn. Als huisarts merk je een normale kleuter op die goed gezond is. Geen afwijkingen bij cor -en longauscultatie, je merkt wel dat er diffuus op het lichaam enkele kleine petechieën te zien zijn.

Meest waarschijnlijke diagnose
ALL
Ziekte van Von Willebrand
ITP
Meningokokkensepsis

• Nieuwe diagnose van vkf met traag antwoord. Opstart van?

Pradaxa
Asaflow
LMWH
Marcoumar
Via urgentiedienst naar cardioloog

• Vrouw met hoofdpijn bij maaltijd bij vrienden. Krijgt aspirine. Even later dyspnee... Had poliepen. Meest waarschijnlijke oorzaak dyspnee?

Reactie op aspirine

• Man presenteert zich bij huisarts met bilaterale mydriase, tranenvloed, agitatie. Van wat is hij waarschijnlijk aan het ontwennen?

Cocaïne
Opiaten
Benzo’s
Metamfetamines

• Man met HIV onder HAART presenteert met een pneumonie met S. pneumonia. Welke van volgende is correct.

Patiënten met HIV hebben vaker S. pneumonia resistent tegen penicillines.
Mechanisme van resistentie S. pneumonia tegen penicilines is via plasmiden.
Mechanisme van resistentie S. pneumonia tegen penicilines is genoomgecodeerd.
Gemuteerde PBPs

• Kindje met sinds kort, plots pijn het plassen en hematurie. Grootmoeder heeft voorgeschiedenis van nierstenen. Geen koorts. Op sediment hematurie ++, pyurie +++, proteïnurie +. Wat is oorzaak?

HUS
Blaassteen
Steen VUJ
Glomerulonefritis
Cystitis

• Oudere vrouw (+-78j), recent beperkt vaginaal bloedverlies. Laatste cervixuitstrijkje volledig normaal. Nooit substitutietherapie. Klinisch onderzoek volledig normaal. Meest waarschijnlijke oorzaak?

Vaginale atrofie
Poliep

• Oudere vrouw met op RX een indeukingsfracturen D8 tot S1. Verder klinisch onderzoek normaal. Op labo lichte anemie en sterk(?) was iets van 100? verhoogde proteïnen. Oorzaak?

Botmetastase van borstcarcinoom
Multiple myeloom
Post-menopauzale osteoporose
Osteodystrofie? Osteomalacie?

• Vrouw met al langer een alcoholprobleem. Ziet haar ex-vriendje met zijn nieuwe vriendin. Gaat direct naar huis en drinkt een hele fles gin en neemt zeer veel paracetamols in. Voor ze dit doet stuurt ze nog een waarschuwingssms naar haar moeder. Op spoed is zij na 24u somatisch stabiel voor spoedartsen. Ze is akkoord om in behandeling te gaan, maar weigert opgenomen te worden. Wat doe je?

Start procedure dringende collocatie
Naar huis en binnen week een afspraak
Naar huis met antabuse
Naar huis met SSRI
Naar huis met opstart begeleiding crisisteam

• Patiënt in behandeling voor ALL met inductie chemotherapie. Doet een pneumonie met Galactomannan test positief. Hoe behandel je?

IV Amphotericine B
IV Amphotericine B + cortisol
IV voriconazole
Aerosol itraconazole + IV voriconazole
Aerosol itraconazole

• Danseres. Fractuur van basis metatarsaal 5. Welke behandeling?

1 maand loopgips
Plaat en schroefosteosynthese
Schroefosteosynthese
Stevige schoen
Pinning

• Vrouw 41w PML, binnen met spontane arbeid. Bij breken vliezen afloop van helder vruchtwater. Fundus 33 cm. Bij vorige zwangerschap is ze op … PML (vrij vroeg) bevallen en was er een ventouse nodig voor moeizame uitdrijving. Drie uren eerder stond vrouw op 6 cm opening cervix en nu staat zij nog altijd op dezelfde opening. Kindje licht in Aara, thv Hodge I en harttonen zijn normaal. Wat doe je?

Kunstverlossing
Sectio
Starten van oxytocine

• Vrouw met diffuse haaruitval na stressperiode 4 maanden geleden

Telogeen effluvium
Trichotillomanie
Alopecia androgenetica
Alopecia areata

• Baby van 4 maanden, drinkt niet en grauw. Over lichaam verspreidde petechiën en je denk aan meningitis. Meest waarschijnlijke kiem?

Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus agalactiae
Lysteria

• Jongeman, val op gestrekte arm met fiets. 5 dagen later nog steeds klachten thv de pols. Vooral last bij hyperextensie van de pols en pijn bij druk volgend de as van de duim. Op RX geen fracturen te zien. Diagnose?

Polscyste
Scaphoid fractuur
Monteggia
Algoneurdystrofie sudeck
Kienbock

• Kindje houdt arm in supinatie en afhangend handje. Voorheen hand in hand gelopen met opa, wou iets van de grond oprapen, opa heeft eens goed aan zijn armpje getrokken omdat dat niet mag. Kindje begon te wenen en huilt met de tijd harder, klinisch op het eerste zicht niet veel aan te zien, maar weigert te gebruiken, schreeuwt bij mobilisatie. DD?

Pronation douloreuse
Mantagio
Radiuskopfractuur
Posterieure elleboogluxatie

• Ongeruste oma komt met meisje van 4j naar consultatie orthopedie. Ze struikelt veel. Haar enkels staan in valgus. Ze heeft soepele platvoeten die corrigeren bij op tippen staan. Behandeling?

Steunzolen omdat …
Geen steunzolen.

• Meisje heeft een kunstklep hart in kader van congenitale hartaandoening. Binnenkort moet zij orthodontie ondergaan. Ouders komen aan jou vragen of er AB hiervoor moet worden gegeven.

Geen AB
Ja, eenmalig amoxicilline
Ja, eenmalig clindamycine

• Meisje van +- 10j presenteert zich op spoed omwille van hoofdpijnklachten. Drukkende niet-gelateraliseerde hoofdpijn. Er is tijdens foto- en sonofobie. Laatste tijd al 6x een aanval. Duurt telkens halfuur tot 6u. Als kind heeft zij een enterovirus encefalitis gehad op 3j leeftijd. Oorzaak hoofdpijn?

Clusterhoofdpijn
Migraine
Pseudotumor cerebri
Spanningshoofdpijn
Psychosomatiek

• Roken + groene sputum soms ook wat bloed, TBC positief in jeugd, nu foetor ex ore en trommelstokvingers, ronchi id longen

Bronchiectasieën
bronchusCa
goodpasture
tbc
Wegener

• Plotse zwelling en roodheid metatarsophalangeaal gewricht dikke teen. Pijn bij actieve en passieve mobilisatie. Wat mag je niet geven?

Allopurinol
Colchicine
Steroiden
Ibuprofen
Indomethacine

• Wat is een belangrijke nevenwerking van cordarone/amiodarone?

Hyperthyroidie
Hypercalciëmie
Hyperkaliëmie
Hypokaliëmie
hyperfosfatemie

• Dame ong 70, moeite met eten vast voedsel (blijft steken) dan pijnlijk en drukkend gevoel retrosternaal. De laatste tijd ook dyspnee. hoesten bij neerliggen. Op RX verbreed mediastinum, cardiomegalie. Omeprazole had niet geholpen. 10 jaar in Afrika gewoond.

Achalasie
Duikende goiter
Aorta aneurisma
Hartfalen?
Mediastinaal lymfoom

• Man veralgemeend moe, met lymfeklierzwelling in de linkerlies. Vage buikklachten, vermagerd, koorts over laatste maanden. Gestegen LDH en sediment. Op CT multinodulaire massa rond de vaten / verschillende noduli langs grote vaten. In lies een harde klier. Wat is het?

Abdominaal lymfoom
Niertumor
Retroperitoneale fibrose
Bijniertumor
Omentumtumor

• Meisje, valt buiten bewustzijn tijdens zomerse wandeltocht, volledig hypotoon. Blijft enkele minuten buiten bewustzijn, daarna beter en amnesie voor het gebeuren. In het verleden koortsstuipen, wat is het meest waarschijnlijke?

Syncope
Myoclone epilepsie
Enkelvoudige partiële epilepsie
Complexe partiële epilepsie
Absence aanval

• Jongeman 24, dysfagie voor vast en vloeibaar voedsel, met toenemende last achalasie met stenose sfincter. Wat doe je best?

Ballondilatatie
Heller myotomie
Endoscopische myotomie
Savary bouchies
PPI + CCB

• Vrouw (G8P8) obesitas, acute pijn na eten vetrijke maaltijd. Als je bij haar komt zit ze voorovergebogen op haar bed. Geen koorts. Braken maagvocht met gal. Vooral rechter hypochonder gevoelig met meer pijn bij inademen.

Acute cholecystitis
Acute darmischemie
Acute pancreatitis

• Man komt naar de dokter met zijn vrouw (65 jaar of iets ouder was het) omwille van verstuikte enkel. Hij vertelt dat ze de laatste tijd wat geheugenproblemen heeft. Ze herkent de kleinkinderen niet en vergeet dingen (vb. potten op het vuur laten staan bij het koken). Ook dwaalt ze ‘s nachts soms rond in het huis. Recent is ook haar spraak sterk beperkt geworden. Ze heeft overigens urine-incontinentie maar ze is wel gekend met een vaginale prolaps.

Alzheimer
NPH
Vasculaire dementie
Creutzfeldt-jacob

• Vrouw met dysmennoree, ook soms bloed bij stoelgang

Rectovaginale endometriose

• Man met vermoeden van AMI. ECG is onduidelijk. Je plant onmiddellijk een catlab, maar wat is de dringendheid (of zoiets). Wat ga je volgens protocols controleren om meer duidelijkheid te krijgen?

Troponines
CK-MB
Pro-BNP

• Vrouw valt en botst ergens tegen met linker axilla. Komt week later bij jou omwille van pijn aldaar. Bij klinisch onderzoek links boven verminderd ademgeruis en doffe percussie.

Ribfractuur met haemothorax
Ribfractuur met pneumothorax
Wervelfractuur

• Jongetje van 6j, op voetbaltraining ongelukkige stoot tegen neus gehad en had 15 minuten neusbloeding. Heeft al meerdere malen langdurige neusbloedingen gehad, altijd links. Geen andere symptomen. Welk onderzoek doe je?

Rhinoscopia anterior
Stolling
Neusspray met epinefrine

• Vrouw, 3 maanden geleden reeds cholecystectomie, nu icterisch en lipasen 1200. Nu op echo gedilateerde galwegen tot distaal, vermoedelijke lithiase maar niet geobjectiveerd. Pancreas komt oedemateus voor. Beleid?

ERCP
Heelkundige resectie?
Percutane transhepatische … ?
Exploratieve laparotomie
Exploratieve laparoscopie
Ursochol geven

• Bevallen vrouw met epileptisch insult quid etiologie? Gelijkaardige vraag vorige jaren.

Veneuze sinus trombose

• (Reuzecel) Arteriitis Temporalis. Welk bijkomend symptoom zou deze diagnose nog bevestigen?

Kaakclaudicatio

• Vrouw met conceptie-wens met focale epilepsie. Al 10 jaar aanvalsvrij op valproaat, wat doe je?

Overleg met neuroloog om te stoppen of switchen naar ander
Onmiddellijk stoppen
Vit K voorschrijven
Dosis verhogen omdat circulerend volume verhoogd bij zwangerschap
Meerdere antiepileptica voorschrijven om individuele dosis zo laag mogeljk te houden

• 24-jarige man met obstructieve neusklachten. Atopische constitutie. Behandeling?

CS neusspray
Antihistaminica
Antileukotrieen PO
Inhalatie-corticosteroïden

• Schrijnwerker, 5 jaar geleden lumbago. Nu sinds 1 dag opnieuw pijn thv de lage rug, voos gevoel in de onderbenen. Pijn verergert bij hoesten en niezen, ook zitten doet meer pijn. Bij klinisch onderzoek verminderde achillespeesreflexen en doofheid perineaal. Terloops vermeldt de man dat hij ook last heeft bij urineren en defecatie. Meest waarschijnlijke diagnose?

Spinaal kanaalstenose
Cauda equina syndroom
Discoduraal conflict (nieuw)
Discoduraal conflict (recidief)

• Surfactant wordt gemaakt door:

Pneumocyten II

• Man start to run, telkens pijn na tijd lopen anterolateraal zodat hij moet stoppen. Elke keer na 3 km komt dit opzetten. In rust heeft hij absoluut geen last.

Chronisch compartiment syndroom

• Pre-operatieve RX onscherp begrensd letsel 4 cm bij roker.

Bronchuscarcinoom

• Man met druipende etter (wit, waterig) uit meatus.

Neisseria gonnorhea
Chlamydia trachomatis

• Vrouw met visgeur, quid?

Vaginale echo
Endocervicale wissers voor chlamydia en gono
Cervixuitstrijkje

• Je merkt kam occipitaal bij baby met afgeplatte zijde aan de achterkant en harde palpabele kam thv het rechter occiput. Bij geboorte hoofdd p25, lengte en gewicht p50, nu hetzelfde.

Plagiocephalie
Brachiocephalie
Craniosynostose lamboidaal
Craniosynostose sagitaal

• Man, 26 jaar, fitness, fertiliteitsprobleem. Kleine testis, nl epididymis. Laag testosteron.

Klinefelter
Inname anabole steroïden

• Vrouw met wervelfracturen van T11 op RX. calcemie normaal en alkalische fosfatasen ook. Opstart?

Calcium + vitaminen D + bisfosfonaten
Calcium
Calcium + vit D

• Jonge vrouw 16 jaar, verspringende knobbel in borst.

Fibroadenoom

• ECG: ST elevatie en T inversie in afleiding II, II en aVF met reciproke afwijkingen in de V2

Inferior infarct

• Meisje enkele dagen geleden (vermoeden?) virale bovenste luchtwegen infectie vastgesteld door u als huisarts. Nu komt ze terug met ronchi rechter onderkwab. Diagnose?

Pneumonie

• Zwangere vrouw 34 weken, epigastrische pijn, braken, proteïnurie, bd 135/94

HELPP
Cholecystitis
zwangerschapspyrosis

• Man TURP 25 jaar geleden wegens prostaatvergroting. Nu obstructieve mictieklachten met hesitancy en nadruppelen sinds 2 jaar. Urinesediment toont microscopische hematurie, voor de rest geen afwijkingen.

Urethrastrictuur
Chronische (a)bacteriële prostatitis
Benigne prostaathypertrofie
prostaatkanker

• Vrouw bevallen en reeds twee dagen ontslaan. Rechterborst vooral pijnlijk bij borstvoeding, ziet wat rood en voelt warm aan.

Borstabces
Mastitis carcinomatose
Mastitis
Puerperium psychose
Postpartum blues

• Ingewikkelde IAL casus: vrouw met bloederige diarree, labo gegeven met zeer laag vit B12 en foliumzuur. quid etiologie?

Terminale illiits ikv crohn
Colitis ulcerosa
Coeliakie
IBS

• Vrouw bevalt op 38 weken met astma, in verloskwartier 10 cm onsluiting, de vliezen worden kunstmatig gebroken. Tijdens de bevalling plotse bloeddrukval, dyspnee, cyanose, asystolie. Na het overlijden bloedt de vrouw uit mond/neus en inprikplaats infuus… Wat is uw meest waarschijnlijke diagnose?

vruchtwater embolie
Toxic shock syndroom
Acute astma aanval

• Vrouw met rectopexie, nu veneuze poplitea trombose op duplex gevisualiseerd: beleid?

Hoogstand
Opstart LMWH
Compressiekousen

• Vrouw, stabiele parameters, 38,5°C. Gele sputa, ophoesten, dyspneu, etc sinds 4d. Maar bij auscultatie wheezing. Enkele maanden eerder al iets gelijkaardig, dit werd behandeld met amoxicilline. Wat doe je?

AB (macrolide?) opstarten
RX thorax
Afwachten
Spirometrie

• Kind van 13 jaar. Heeft alle vaccinaties gehad volgens aanbevelingen tot 6 jaar. Presenteert met zwelling linker onderkaak. Je vermoed speekselklier, welk virus?

Adenovirus
Bofvirus
Epstein barr
Parvo-virus B19
Coxsackievirus
Para-influenza virus

• Baby van enkele maanden met unilateraal altijd een etterend oogje. Moeder vindt dit vooral esthetisch storend. Bij KO gezonde zuigeling.

Spoelen van oogje en traanzakmassage. Op 11m consult bij oogarts.
Dringend consult bij oogarts.
Intensief spoelen van oogje.
Topicale AB

• 2 jarig kindje dat er bleek uitziet + icterisch + hepatosplenomegalie. Dit tijdens een BLWI. Mama heeft verschillende keren hetzelfde meegemaakt vroeger.

Hemolytisch uremisch syndroom
ALL
Sferocytose
Thalassemia major

• UL niet ingedaalde testis op 6 maand, te voelen hoog in het lieskanaal. Beleid?

Afwachten
Opereren nu, op 6 maand
Opereren op 12 maand
Afwachten en eventueel operatie op 2 of 3 jaar
Warme badjes om testis te laten zakken

• Grote jongen, 13 jaar, volgt richting houtbewerking, is daar de grootste van de klas, heel lange benen. Komt consulteren voor borstzwelling bilateraal. Kleine testes, verder normale sec gesmachtskenmerken

Turner
Marfan
Normale variant van grote gestalte
Tijdelijke gynaecomastie van de puberteit
Klinefelter

Proefexamen 2017-2018, groep 2

-> 7-jarige opleiding

• AB pyelonefritis, shock (er waren geen parameters gegeven die wezen op shock? enkel rilkoorts?) Creat 1,9

Cefotaxim
Cefotaxim + amikacine (aminoglycoside)
Ceftriaxone + azithromycine
Nitrofuradantine
Temocilline

• Tintelingen onderste ledematen. Macrocytaire anemie. Vermoeidheid. Bleke conjunctiva. Labo toont normaal vit B12, foliumzuur. Sens en specificiteit Vit B12?

Verder onderzoek nodig want hoge pretest probabiliteit en niet sensitief, dus verdere testing nodig.
Geen verder onderzoek 100% specifiek
hoge sensitiviteit, lage specificiteit dus geen verdere testing nodig

• Man met VKF met krampen, plotse peri-umbilicale pijn. Koliekpijnen. Leukocytose 19.000. 1x waterige, donkere stoelgang in de ochtend. Geen peritoneale prikkeling.

Gastro-enteritis
acute mesenteriële
appendicitis
cholecystitis
pancreatitis

• papillair ovariumcarcinoom met sereus vocht, welke tumormerker?

CA 125
BRCA1
alfa- FP
CA 19.9
S-100

• Aortaklepinsufficiëntie

12/8
16/5
17/10
9/8

• 22-jarige meisje rood pijnlijk oog, pijn zit diep in het oog: gevoel dat er iets in zit, niet brandend. Lichte fotofobie en gezichtsverlies. Geen tranenvloed. Pijnstillende druppels helpen niet. Pericorneale roodheid en miosis.

Acanthamoeben
herpes keratitis
spondylo arthritis
keratoconjuctivitis sicca
giant papillary conjunctivitis

• Aanvullende onderzoeken voor STADIUM: borstnodule: adenocarcinoom

Histologisch onderzoek, lymfeklier, metastasen en afmetingen

• facialis parese. 5 weken geleden kringvormige uitslag. Meningeale prikkeling. verdween pas na enkele weken. HA schreef een CSzalf voor. LP gaf lymfocytose en niet gestegen glucose.

acyclovir
amoxiclav
peni
ceftriaxone

• gevoelsstoornissen links + motorische parese + urine incontinentie

A cerebri anterior
A cerebri posterior
A carotis interna links
A carotis interna rechts

• Warfarine en Vit K • Anorexie, macrocytaire anemie: FZ deficit • Mama met baby, wast kind meerdere keren per dag. Voor bevalling: kleren op hoge T wassen, lang over afwas doen, deuren controleren voor het slapengaan, dwangmatig:

OCD
Veralgemeende angststoornis

• Reizen in Azië: meest voorkomende en te voorkomen aandoening:

Cholera
gele koorts
Hep A
Hep b
bacteriële encefalitis

• Nekstijf, petechiën, koorts, welke kiem is oorzaak meningitis? Microscopisch onderzoek toonde gram negatieve diplokokken

Neisseria meningitidis
H influenza
S aureus

• Mama en papa: gescheiden: papa zet kindje af bij mama, bij papa is kind lastig, maar als hij wordt afgezet huilt hij • tot volgende week

jij bent nu de man in huis
ik ben bij mama weggegaan, ik ben niet van jou weggegaan
mama zal deze week voor je zorgen
ik wens niet te antwoorden

• zalmrode rash met schilfers op bovenarmen en bovenlichaam sinds 2 weken aanwezig, jeukend. Dennenboompatroon. 1 groter letsel onder tepel. jeukend.

Pityriasis rosea
pityriasis versicolor
Psoriasis guttata
lichen planus

• Op reis naar zuid afrika tibiafractuur, gips, na 24 uur: petechiën, .GCS 13/15. Geen koorts. Dyspnee Longen zuiver. Verder onderzoek?

BM punctie
RX thorax
Echocardio
LP
fundoscopie

• Patiënt komt op spoed omwille van nierstenen. per toeval ontdekken van galstenen (3x1 cm). DMT2. Geen klachten. Wat doe je?

ERCP
conservatief en opvolgen
Cholecystectomie omdat DM2 grotere kans hebben op gecompliceerde acute cholecystitis
ursochol

• Dame, G5P4, 1x sectio. Vaginaal bloedverlies. Geen pijn. nle BD en pols. hartslag baby 140/min.

Placenta previa.
Dilatatie cervix
Abruptio placentae
vruchtwaterembolie

• Opstijgend tintelend gevoel: eerst voeten dan tot bovenbenen. Paar dagen vooraf bloederige diarree. Peesreflexen afwezig.

Guillain barré
poliomyelitis
diabetische neuropathie
botulisme

• Oudere vrouw koorts, hoest en groene fluimen. Vergeetachtig, praat tegen mensen die er niet zijn. Desoriëntiatie.

Acuut delier
stressstoornis
depressie
psychose

• Weet het niet meer goed, maar een vraag omtrent acute lupus-opstoot waarvoor CS 60mg gedurende 2w gegeven werden? Voordien reeds enkele jaren goed zonder therapie. Dame rookt.

Stoppen met CS
Stoppen met CS en rookstop
Stoppen CS en herstart NSAID
afbouwen CS en toedienen vit D, Ca en bisfosfo
afbouwen CS en hoge dosis vit D en Ca
Stoppen CS en start cyclofosfamide

• Pancreatitis, kleurt volledig aan, 5cm grote vochtcollectie naast pancreas

Interstitiële of oedemateus pancreatitis met abces
Interstitiële pancreatitis met vochtcollectie
Interstitiële pancreatitis met niet-gecompliceerde pseudocyste
Necrotiserende pancreatitis met abces
Necrotiserende pancreatitis met niet-gecompliceerde pseudocyste

• Bursitis li schouder door val, huidwonde op elleboog rood. VG: COPD, DM type II, vorig jaar prothese re schouder.

S. Aureus
S. Epidermidis
Pseudomonas aeruginosa

• Typisch symptoom voor IBS

chronische pijnloze diarree
overdag en ’s nachts diarree
episodes van gewrichtspijn en RBPA
pijn bij defecatie, veranderend stoelgangspatroon
postprandiale flush en orthostatische hypotensie

• Nefrotisch syndroom met RBPA bij man 60j. Man heeft sinds een tweetal weken brandende pijn aan zijn voeten waarvoor hij NSAID’s neemt. Sinds een drietal dagen heeft hij last van malleolaire oedemen en vermoeidheid. Labo toont verhoogt creatinine en gedaald albumine. Urinestick toont enkel proteïnurie.

HIV
membraneuze GNF
IgA nefritis
Amyloïdose
SLE

• Beenlengte verschil van 1,8cm. met heupklachten bij meisje van 12 jaar

Conservatief blijven
Steunzolen om te corrigeren
Groeischijf vastzetten met schroef
Been verlengen

• Poplitea aneurysma van 1,4 (?) cm. Wat is volgende stap?

Echo abdomen
Poplitea aneurysma opvolgen na 1 jaar
Behandeling voor aneurysma: bypassen
endovasculaire greffe plaatsen
Open heelkunde van het aneurysma

• Koffiegruis braken bij ouderen man, hypotens, tachycard, sinds 2 tal dagen, verder weinig info

Peptisch ulcus
slokdarmvarices bloeding
Mallory Weiss
Malrotatie maag
Dieulafoy

• Postpartum thyroïditis. Wat is labo?

Antwoordmogelijkheden alle combi’s tussen: laag/hoog TSH, laag/hoog T4 of T3, TPO antistoffen, TSH R antistoffen

• Jonge vrouw, gebruikt COC. 5 weken geleden gastro-enteritis met diarree. Nadien menstruatie maar minder bloedverlies dan anders. Komt nu naar de dokter owv achterstel. Zwangerschapstest en echo met hartslag van foetus bevestigen ZS. Wat was de oorzaak van de bloeding?

innesteling
menstruatie
vruchtwaterembolie

• Infertiele vrouw + anosmie. Late puberteit. KO normaal. Wat zal technisch onderzoek traantonen?

LH en FSH zijn normaal
GnRH zijn gedaald
hirsutisme
afwezige ovaria
hoog oestrogeen

• Man komt op consultatie bij andere huisarts omdat zijn huisarts op vakantie is. Hij neemt Minipress voor de bloeddruk. Nu is BD 145/95 Hij rookt. Hij vraagt een nieuw voorschrift. Wat zeg je?

Overschakelen op thiazide diuretica
Pt moet stoppen met roken, dan zal zijn BD dalen
Overschakelen op thiazide + betablokker
overschakelen op thiazide + Ca antagonist
Minipress voorschrift verlengen

• Fractuur thv gelaat, MKA arts komt erbij. Duidelijke malocclusie, raccoon eyes.

Bilaterale orbitafractuur
Bilaterale zygomafractuur
Le Fort I
Le Fort II

• Cohort studie met 20.000 deelnemers toont aan dat medicament B (nieuwe medicatie voor bloeddruk) meer vermoeidheid geeft dan medicament A (gouden standaard medicatie voor bloeddruk). Selectie op basis van leeftijd, geslacht en bloeddruk. Uitkomst van studie is significant. Welke bias is er mogelijk.

Type I fout
Type II fout
Type III fout:
Selectie bias
Publicatie bias

• Man, +/- 50j, ‘s Nachts zeer hevige retro-orbitale pijn, bewegingsdrang, 3de episode over 3 nachten. Tevens lacrimatie van het getroffen oog.

Trigeminus neuralgie
Cluster hoofdpijn
Spanningshoofdpijn
Migraine

• Uitspraken omtrent diabetes mellitus en neuropathie. Wat klopt niet?

Diabetische polyneuropathie is eerder gecorreleerd met de duur van de DM dan met de mate van hyperglycemie
Diabetische neuropathie gaat gepaard met gastro-intestinale problematiek en orthostatisme
Diabetische polyneuropathie geeft typisch een handschoen en kous patroon
Komt frequenter voor indien ook diabetische nefropathie en retinopathie

• Witte jas hypertensie

Moet behandeld worden zoals essentiële hypertensie
Heeft een verhoogd risico op essentiële hypertensie: is het niet deze?
Is een risicofactor voor cardiovasculaire sterfte/comorbiditeiten
Gaat vaak gepaard met tachycardie tijdens het nemen van de bloeddruk

• Casus over anafylaxie. Wat spoor je op in het bloed om diagnose te stellen?

Totaal IgE
Tryptase
Histamine
RAST voor bijengif
Chymase

• Extra argument om vaccin mazelen, rubella en BOF wel te zetten bij meisjes

Beschermt op lange termijn tegen infertiliteit tgv BOF
Beschermt op lange termijn tegen infertiliteit tgv rubella
Beschermt tegen teratogeniciteit van BOF
Beschermt tegen teratogeniciteit van rubella

Examenvragen 2017-2018, groep 1

-> 7-jarige opleiding

• 22-jarige die bij arbeidsgeneesheer komt. Voelt zich tiptop. Maar hij heeft wel een pijnloze massa links scrotaal. Bij klinisch onderzoek vind je een 6 cm grote, pijnloze massa. Transilluminatie +. Geen darmgeluiden. Geen andere afwijkingen. Wat is het meest waarschijnlijk?

accumulatie scrotaal vetweefsel
cryptorchidie van Li testis
dilatatie van pampiniforme veneuze plexus rond testis
persistentie van patente processus vaginalis
torsio testis

• Man die vanochtend is opgestaan met hevige pijn rechter hypochonder, bewegingsdrang en dan naar de dokter is gekomen. Geen koorts. Gelokaliseerd spierverzet rechterhypochonder. Beetje leukocytose. Op echo abdomen zie je cholecystolithiasen en een verdikte wand van de galblaas. Wat doe je?

antibiotica IV
antibiotica PO
cholecystectomie nu
cholecystectomie over 6-8 wkn
niks

• Een kwart pagina aan voorgeschiedenis. Wat is de meest gevreesde nevenwerking van strumazol?

Agranulocytose
Hypercholesterolemie
Cholestase
Thrombocytopenie
Myxoedeemcrisis

• Koppel met kinderwens. Bij haar alles in orde. Man dextrocardie en regelmatig sinusitis. Wat ga je vinden?

azoospermie (ontbreken van zaadcellen)
onbeweeglijke sperma
varicocoele

• Marktkraamster is gevallen: voorover, recht op de pols. Nu pijn elleboog en pijnlijke prondatie, nog meer bij passieve pro- en supinatie dan bij actieve. Geen zwelling te zien. Wat is het?

Radiuskopfractuur
Posterieure elleboogluxatie
Monteggia fracture (combo ulnaschaftfractuur en radiuskopluxatie)

• Man gevallen van de trap, heeft alcoholontwenning. Welke R/ geef je?

BZP
Haldol

• Vrouw 2x LSIL en HPV+. volgende stap?

Conisatie
colposcopie met biopsie
hysterectomie

• vrouw na vakantie uitslag in hals, armen, etc. Niet op gezicht. Heeft zonnecrème gesmeerd maar hielp niet. Niet vluchtig. Erythemateus tot erythematopapuleus.

PMLE
solaire uritcaria
contactdermatitis op zonnecrème

• Zwangere vrouw, na coitus bloedverlies. Normale parameters. foetale harttonen normaal.

Placenta previa
dilatatiebloeding
implantatiebloeding
abruptio placenta

• Student, jongen, BMI 27. Vorige avond cantus, overgegeven. Erna hevige pijn thv borst. Gedempte percussie thoracaal links, crepitaties thv hals. wat doe je nu als onderzoek?

CT thorax
ECG
Echo cor

• Man met al 2tal weken ‘spinnenweb’ voor oog. Gisteren wat flitsen gezien. Nu ook grijs gordijn dat er voor schuift.

Glasvochtbloeding
retinaloslating

• Wat is BD bij pat met AO insuff?

syst 50/ diast ondetecteerbaar
syst 160 / diast 50
syst 110 diast 90
syst 150 diast 160

• Man vluchteling, zus gedood in thuisland. Zelf 6 maanden in gevang gezeten met slechte behandeling ergens ver weg. Hij nachtmerries etc

PTSD
depressie
slaapstoornis

• Gebied bezenuwd door n ulnaris • jongeman wordt 3x/week wakker met piepende AH, gaat beter na 30 min. Ook hoesten bij inspanning. Wat start je?

SABA zo nodig
ICS + SABA als nodig
ICS + LABA
LTRA

• Vrouw gegeten bij vrienden, had hoofdpijn, inname aspirine. Reageerde hierop. VG van neuspoliepen. Beste verklaring?

IgE-gemedieerde voedselreactie
Reactie op aspirine

• Jongeman is ziek en belt je op. Hij heeft diabetes en spuit normaal 3x/dag voor de maaltijd kortwerkende insuline, en 1x/dag langwerkende insuline. Nu is ie ziek en kan ie weinig eten. Wat ga je hem aanraden?

alles stoppen
enkel langwerkende
langwerkende ‘s ochtends en ‘s avonds doen en geen kortwerkende
gewoon schema
kortwerkende halveren, langwerkende gewoon spuiten

• Vrouw van 34 jaar die binnenkomt op spoed met endocarditis van de tricuspidalisklep. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

cellulaire immuundeficiëntie
humorale immuundeficiëntie
congenitale hartaandoening
IV druggebruik

• Verhaaltje van een ietwat oudere man die normaal goed gezond is. Zijn huisarts heeft hem gisteren amoxicilline-clavulaanzuur voorgeschreven en vandaag nam hij het eerste pilletje in. Direct rash, jeuk, en ook wat respiratoire klachten. Heeft van de MUG-arts adrenaline gekregen en daarmee beter. Wat is het beste technische onderzoek om allergie aan amoxiclavulaanzuur te bewijzen?

RAST na 4 weken
RAST na 2 weken
Huidtesten na 4 weken
Huidtesten na 2 weken
PO challenge na 4 weken

• Verhaaltje van een vrouw die na een ruzie met haar man vorige week slecht slaapt, slecht eet, … . Voelt zich dan ook sip, geen zin in iets. Heeft dit wel vaker gehad (ook op haar 20e en 27e). De eerste keer werkten antidepressiva best goed maar de tweede keer eigenlijk niet zo goed. Héél soms heeft ze een 5-tal dagen dat ze zich dan weer heel goed voelt, waarbij ze dan veel plannen maakt, vanalles wil doen. Dan moet haar man zeggen van het wat rustiger aan te doen. Maar dat duurt altijd maar even waardoor ze de gemaakte plannen meestal niet kan uitvoeren. Welke diagnose?

Bipolaire stoornis
Aanpassingsstoornis met depressieve stemming
Recidiverende depressies
Persoonlijkheidsstoornis

• Kindje dat enkele uren geboren is en plots in ademnood komt. Dit kind heeft dus een surfactantdeficiëntie. Door wat wordt surfactant weer geproduceerd?

Pneumocyten type I
Pneumoctyen type II
Alveolair endotheel
Alveolaire macrofagen

• Jongeman doet een syncope zonder prodromen. Is geadopteerd dus kent familiale risico niet. Je krijgt een ECG. Wat is de diagnose?

Brugada
Long QT
ARVC (aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie)
hypertrofe cardiomyopathie

• Man komt naar de dokter met zijn vrouw (65 jaar of iets ouder was het) omwille van verstuikte enkel. Hij vertelt dat ze de laatste tijd wat geheugenproblemen heeft. Ze herkent de kleinkinderen niet en vergeet dingen (vb. potten op het vuur laten staan bij het koken). Ook dwaalt ze ‘s nachts soms rond in het huis. Ze heeft overigens urine-incontinentie maar ze is wel gekend met een zwakke bekkenbodem.

Alzheimer
NPH
Vasculaire dementie

• 34-jarige man met vage bovenbuikpijn. Op echo zie je cirrotische lever met massa. Biopsie bevestigt HCC op cirrotische achtergrond. Meest frequente etiologie HCC?

Hep B
Hep E
Niet-alcoholische vette lever
Aflatoxine

• Stressincontinentie. Urine oké. Welk onderzoek nu?

Urodynamisch onderzoek
MRI abdomen - bekken
Echo bekken

• Verhaal vrouw die veel moet plassen. Geregeld urineverlies. Staat nu op een nieuw dieetje waarbij ze veel moet drinken en daardoor dagelijks nat. Moet echt hollen naar de wc. ‘s Nachts 3x naar toilet, overdag 8x. Geen verlies bij hoesten en lachen. Wat is diagnose en behandeling?

stressincontinentie, bekkenbodemtraining
urge-incontinentie, kiné
stress-incontinentie, chirurgie
urge-incontinentie, anticholinerg middel

• Koorts bij een steward vaak reizen naar Afrika en Amerika. Hepatosplenomegalie, spierpijn, donkere urine, anemie, …. Je krijgt waarden van bloed met hyperbilirubinemie en hoog LDH.

Malaria
Buiktyfus
Salmonella

• Man gekend met VKF en hypertensie. Komt naar spoed met acute periumbilicale buikpijn. Had éénmalig hevige waterige, donkere ontlasting. Nu krampen. Klinisch onderzoek geen geprikkelde buik. Wat is’t?

acute ischemie
appendicitis
pancreatitis
gastro-enteritis
maagperforatie

• Kind met ‘s avonds rare ‘schijn’ bij onderzoek bij HA niets. Wat doe je?

CT
Geruststellen?
Pediater
Oogarts

• Perifere neuropathie stelling juist of niet?

Carbamazepine wordt soms gebruikt als therapie
doel = pijnvrij worden
EMG is belangrijk voor de diagnose
EMG is nuttig voor opvolging
Symptomen worden eerder door localisatie dan door etiologie verklaard.

• Vrouw met een aortakunstklep onder Warfarine met zwangerschapswens. Wat doe je met antistolling?

Warfarine verder
Warfarine aan hogere dosis owv hoger circulerend volume
LMWH therapeutisch
LMWH profylactisch
Baby vitamine K geven

• Kindje met neusbloeding enkele dagen geleden. Nadien wat neusloop. Nu purulente neusloop altijd dezelfde kant. Geen hoofdpijn. Wat is het?

vreemd voorwerp
maxillaire sinusitis met nog iets
choanaalatresie
poliep

• Man met dysfagie voor vast voedsel sinds drie maanden, niet voor vloeibaar voedsel. Lijntjes op oesofagoscopie, eosinofilie. Welke behandeling?

corticosteroïden injectie
corticosteroïden gel
corticosteroïden pil
antihistaminica
PPI

• Man met popliteaal aneurysma van 1,4 cm, zonder klachten. 59 jaar, dertig pakjaren. Verder geen relevante VG. Wat doe je?

stent
coiling
bypass
over een jaar terugzien met echo
echo abdomen

• Tweejarig kindje met arm die niet meer gebruikt, pijn bij manipulatie. Opa had kindje aan arm getrokken toen het kind op straat liep.

pronation douloureuse
radiuskopfractuur

• Vijftienjarige tiener met forse obesitas. Pijn aan knieën na wandelen. Bij onderzoek knieën in valgus, uitgesproken platvoeten en heupen wat in exorotatie. Wat doen?

RX heupen face-profiel
RX heupen andere opname
doorsturen naar endocrinoloog
steunzolen voor platvoeten

• Vrouw 24 jaar (G0P0) met vijf weken geleden lichte ´menstruatiebloeding` (nam orale anticonceptie maar had gastro-enteritis gehad), nu omwille van uitblijven menstruaties zwangerschapstest gedaan die positief was. Wat was deze bloeding?

implantatiebloeding
dilatatiebloeding
SOA

• Kindje met bitemporale hemianopsie. Waar zit de tumor?

chiasma opticum
occipitaalkwab rechts
occipitaalkwab links
n opticus

• Vrouw met epilepsie sinds vijftien jaar, neemt valproaat en wil nu zwanger worden. Geen aanvallen meer gehad sinds tien jaar.

valproaat continueren
valproaat continueren in lagere dosis in combo met andere anti-epileptica om zo laag mogelijke dosis te moeten gebruiken
aan neuroloog advies vragen of valproaat kan gestopt of geswitcht worden
valproaat veranderen naar een ander anti-epilepticum

• Vrouw met alzheimer dementie. Koorts en leukocytose. Op RX thorax dikwandig caviteitbeeld met onregelmatige begrenzing.

virale pneumonie
mycoplasma
aspiratiepneumonie
geïnfecteerde longcyste

• Man met aorta kunstklep. Gaat een tandheelkundige ingreep ondergaan met ´manipulatie van de gingiva`. AB?

geen AB nodig
amoxi PO
vanco PO
nog een aantal AB IV

• 47 jaar oude vrouw met sinds zes maanden toegenomen metroragie. Grote uterus, verder normaal cervix uitstrijkje. Tubaligatie een aantal jaren geleden. Hepatitis B. Op endometriumbiopsie eenvoudige hyperplasie te zien. Wat te doen?

hysterectomie
GnRH agonist + oestrogeen
progestageen
progestageenhoudend IUCD
COC

• Meisje van 15 jaar al paar dagen ziekjes. Koorts 38.5°C, systolische souffle 2/6. Weinig anders bijzonders aan te beleven. Op bloedname enkel wat neutrofilie. Hemoculturen 3x negatief. Maar op dag 3 van de opname ontwikkelt ze plots een afasie, lap! Wat is het?

virale myocarditis
bacteriële endocarditis
pneumonie

• Bleek kindje met petechiën en hepatosplenomegalie, geen lymfadenopathieën. Wat is het?

ITP
ALL

• Patiënt met dysfagie voor vast voedsel. Niet veranderend. Geen koorts gehad, geen longontstekingen ofzo. Ook opgeblazen gevoel na het eten. Op RX zie je retrocardiaal een lucht vocht niveau, wat is het?

hernia oesofagus
achalasie
longabces

• STEMI inferior, maar het dichtsbijzijnde ziekenhuis met kathlab is 1 uur ver weg. Wat doe je als eerstvolgende stap in het beleid?

direct transfer naar ander ziekenhuis
IV heparine
IV tPA
PO aspirine

• Man na nagel bij verkeersongeluk heeft milde rusttremor en giga agitatie ondanks haloperidol. Neuro oké. Wat is de oorzaaK?

vetembolen
alcohol ontwenning
NW haloperidol

• Patiënt met vage last rechter hypochonder. Ge krijgt bloedname waarop je ziet: macrocytose, gestegen gammaGT (fors), gestegen AST en ALT (AST > ALT), gestegen ferritine. Wat is de oorzaak?

hemochromatose
acute infectieuze hepatitis
NAFLD
toxisch leverlijden

• Onderbeenpijn anterolateraal bij 3 km lopen, moet stoppen. Na enkele minuutjes gaat het beter. Altijd fervent sporter geweest. Al een keertje gestopt maar dan bij opbouwen loopt het terug mis als hij een 3-tal kilometer heeft bereikt.

chronisch compartimentsyndroom
periostitis

• Postpartum thyroïditis in hyperthyroide fase. Patiënte was vermoeid etc. Wat is je labo?

TSH hoog, T4 laag en geen antistoffen
TSH hoog, T4 laag en TPO-antistoffen pos, TSH-R-antistoffen neg
TSH laag, T4 hoog en geen antistoffen
TSH laag, T4 hoog en TPO-antistoffen positief

• Kind met otitis. nu afstaand oor etc

Mastoiditis

• Kindje met letsels in de mond (blaasjes naar ulcera), niks op de lippen en nergens anders op het lichaam letseltjes! Ook wit beslag op de tong. Wat is het?

herpangina
mond klauw
candidiase
herpes zoster
herpes simplex

• Bloeddonor rode kruis moet HA raadplegen na bloedgift. Afwijkende bloedwaarden. diepe trombopenie. Geen symptomen. Op bloeduitstrijkje aggregaten.

ITP
TTP
pseudotrombocytopenie

• Vrouw met hevige pijn fossa, bij echo massa op ovarium/tuba, geen bloedvoorziening naar de massa. Volgende stap?

Laparoscopie
CT

• Vrouw 5 weken zwanger, hevige pijn na defaecatie, bij KOZ beetje bloed vaginaal

Dreigend miskraam
ectopische zwangerschap

• Pat in terminale fase. hevige pijn, patiënt wil echt geen pijn meer hebben. Hij had vorig jaar euthanasie gevraagd in dit geval. Opdrijven opoiden, maar pat somnolent? familie wil nog met patiënt kunnen spreken.

Opoiden opdrijven
Opoiden opdrijven + centraal stimulans
overleg met familie

• Welke behandeling bijgeven bij narcotisch analgeticum?

movicol
litican

• Vrouw op verloskwartier, 41 weken. Fundushoogte 33 cm. na 6 cm geen verandering meer. Kindje perfecte parameters in ‘t buikje. Wat doe je nu. vorige bevalling met ventouse.

sectio
kunstmatige bevalling
oxytocine infuus

• Zwangere vrouw die zeer misselijk is, heel veel gebraakt. ondervuld. Ketonen urine. Heeft hyperthyroïdie op bloedname. Wat doe je eerst?

glucose 10%
IV vocht en ionen
strumazol geven

• Student coma kot. in MUG ruikt arts ketonen.

Hyperosmolair coma
diabetische keto acidose
hypoglycemisch coma
alcoholische ketoacidose

• Man verblijf in domein met subtropisch zwembad en bossen. Erna erytheem dij. Niet jeukend.

ECM
tinea corporis

• Man na pneumectomie rechts voor tumor. 3 weken erna bij chirurg, hoest bloed op. Ademgeruisen meer rechts dan links.

bloederig .. na HK
broncho-pleurale fistel

• Vrouw met leuko’s in urine zonder klachten, cultuur positief voor Enterococcus faecalis > 100.000/mm³. Wat doe je nu?

Geen AB
verschillende soorten AB
nieuwe kweek

• Man met kliniek van hartfalen. Nu onderbuikspijn en 24u anurie (VG van prostaatklachten). Wat doe je als eerste?

Blaassondage
spironolactone + ..

• Mankend kind 14 mnd met ortolani en barlow negatief. geen pijn.

toch heupluxatie
eerder niet heupluxatie gezien O&B negatief
transiënte synovitis
Legg-Calvé-Perthes

• Kind met verhaal ingeklemde liesbreuk. Hoe gaat dat dan? • Val op schouder. Pijn, moeilijke mobilisatie. Bij KOZ voel je crepitaties.

Claviculafractuur
Post luxatie

• Typisch verhaal nierkoliek • Brilhematoom, malocclusie, ..

Le fort I
Le fort II

Proefexamen 2017-2018, groep 1

-> 7-jarige opleiding

• Pt presenteert met braken, hoofdpijn. Heeft rood, pijnlijk oog. Oogdruk 50 mmHg. (Je vermoedt acuut glaucoom.) Dit kan bij deze patiënt veroorzaakt zijn door

Cimetidine
Amitryptilline
Valium
Beta blokker (propanolol)
Malathion

• Knietrauma op voetbal: voet gekregen die zorgde voor kracht van mediaal naar lateraal. Pijnlijk bij varusstress in 20°. Wat is waarschijnlijk geraakt?

mediale meniscus
voorste kruisband
laterale collaterale ligament
mediale collaterale ligament

• Man met aortakunstklep valt. Komt op spoedgevallen met bloedend tandvlees en lipletsel dat gehecht moet worden. Antibioticabeleid?

Amoxicilline PO
Ampicilline IV
Penicilline IV
Clindamycine PO
geen antibiotica

• Neonaat geboren op 32 wkn ontwikkelt 6 uur postpartum plotse dyspnoe. Kreunen, tirages ++. Saturaties slecht ondanks zuurstof 60%. RX thorax toont bilaterale nodulaire (?) infiltraten met airbronchogram. Wat is de vermoedelijke oorzaak?

Groep B streptokokinfectie
Surfactantdeficiëntie
Meconiumaspiratie
Ciliaire stoornis
Mucus in luchtwegen

• Kindje van enkele maanden maakte reeds enkele longontstekingen door, de mama meldt ook kleverige stoelgang met vetdruppels. Welke test kan je vermoedelijke diagnose bevestigen

zweettest
neushaarbiopt
immunologisch onderzoek

• Man met intermittente dysfagie zowel voor vast als voor vloeibaar voedsel. Gastroscopie is normaal, biopsies tonen niets. Wat ga je verder als onderzoeken voorstellen bij de man:

RX SMD met contrast
slokdarm manometrie^
nieuwe biopsies, één normale biopsie kan niets uitsluiten

• Patiënt had gisterenavond last van gevoelsstoornissen in de onderste ledematen. Vandaag krachtsverlies onderste ledematen. Je vermoedt Guillain-Barré. Welk van onderstaande stellingen klopt

Dit is een demyelinisatie van perifere axonen
GBS bestaat ook onder vorm van chronisch idiopathische progressieve demyelinisatie
Alle patiënten hebben altijd sensibele en motorische symptomen
Guillain barré is asymmetrisch
Er is verband aangetoond tussen Shigella en Guillain barré.

• Patiënt neemt voor zijn COPD inhalatiecorticosteroïden en soms PO CS. Hij heeft recent ook NSAID’s genomen. Nu presenteert hij met epigastrische pijn en melena. Gastroscopie toont bloedend ulcus waarvoor sclerotherapie. Hematocriet 40%. Wat klopt?

H. pylori w geëradiceerd door antibiotica + PPI voor 3 weken
Corticosteroïden veroorzaken ulcus en vertragen heling ervan
Een onderliggend maagcarcinoom moet nog uitgesloten worden
Ulcus ikv inflammatoire darmziekten

• Jong meisje met verhaal familiale atopie komt voor chronische uitslag op onderarmen. Je ziet roodheid met krabletsels, voornamelijk flexuraal onderarmen. Je vermoedt atopisch eczeem, welke behandeling start je?

Systemische antibiotica
Multivitamine
Topicale CS
Topicale AB
Niks

• Vrouw op 38 weken zwangerschap, heeft sinds enkele uren bloedverlies. VG: 3 kinderen gehad, 2de kind geboren met sectio. Bij onderzoek normale parameters, zachte buik, geen contracties, beetje bloed thv de vulva. Goede parameters moeder. Foetus hartslag 140 bpm. Meest waarschijnlijke diagnose?

Placenta previa
abruptio placentae
Bloedende cervixdilatatie
Uterusruptuur

• Vrouw van 45 jaar waarvan vader pas gestorven is. Man zegt nu dat ze verward is. Praat tegen mensen die er niet zijn, slaapt slecht, desoriëntatie in eigen huis. Wat is dit?

bipolaire stoornis
acute psychose
acute depressie
Acute stressstoornis
Bipolaire stoornis (manie)

• Welke van onderstaande bloeddrukken past het best bij een aortastenose? (waarden bij benadering, niet zeker wat er exact stond)

syst 50 diast onmeetbaar
syst 90 diast 80
syst 110 diast 75
syst 170 diast 100
syst 160 diast 50

• Vrouw met BG AB, rhesus negatief wil je beschermen tegen foetale ziekte (foetale erytroblastose) in een volgende zwangerschap. Welke reactie voorkom je bij de volgende zwangerschap door het toedienen van RhesuGAM?

innate immuunrespons op antilichaam
innate immuunrespons op antigen
Primaire cellulaire reactie op antigen
Secundaire cellulaire reactie op antigen (booster)

• Kindje van 2 jaar presenteert met dyspnoe, reutels, T°C 38.6°C. RX thorax toont bilateraal multipele vage infiltraten. Echocardiografie toont endocarditisvegetaties op de mitralisklep. Hemoculturen toonden S aureus. Wat ligt meest waarschijnlijk aan de basis van deze aandoening?

humorale deficiëntie
congenitale hartziekte
cellulaire immuundeficiëntie
systemische lupus met hartaantasting
kawasaki

• Een 58-jarige man komt bij de arts met recent verergerde dyspnee en hoest. Hij rookt reeds sinds zijn 20 jaar (of toch in ieder geval al veel te lang). De RX toont een nodulair letsel van 2 cm in de rechter bovenkwab, onscherp afgelijnd. Het letsel capteert sterk op PET-CT. Wat is de meest voor de hand liggende diagnose?

Prim bronchusca
longabces
hamartoom
Longmetastase

• Pt met humerusfractuur, je denkt dat de n radialis beschadigd is. In welk gebied van de hand ga je deze zenuwschade zien (en dan 5 opties):

handrug en proximale phalanx duim, wijsvinger, middelvinger en laterale deel ringvinger.

• Trauma, miltruptuur. Patiënt heeft urgente bloedtransfusie nodig en krijgt daarvoor 5 eenheden PC van bloedgroep O negatief. Kort hierna ontwikkelt ze een anafylactische shock. Wat zal je vinden op een bloedname bij haar?

Gedaald complement C3b
Gedaald complement C1
Afwezig IgA
Afwezig IgG
Afwezig IgM
Gedaalde CD4-cellen

• Patiënt komt in kader van verzekeringsonderzoek. Voelt zich tiptop, niks op aan te merken behalve beetje gele sclerae. Labo toont alles oké behalve totaal bili 3 mg/dL bij direct bili 0.2 mg/dL. Wat is de meest logische verklaring?

Stapelingsprobleem bili in hepatocyten
Conjugatiestoornis
vertraagde opname van bilirubine (ofzoiets)
Chronische hemolyse

• Patiënt voelt zich al week zwak, malaise, nausea. Neemt allerlei medicatie (digoxine, lisinopril, spironolactone, beta-blokker, …). Op bloedname zie je forse hyperK (7.2 ofzoiets), licht gedaald HCO3, creat van 1.8, normaal AST, verder alles wat je gekregen hebt normaal. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van de hyperK?

labofout
rhabdomyolyse
metabole acidose
nierfalen
medicatie

• Vrouw van 65 jaar presenteert met icterus, nausea, anorexie en koorts. Klinisch gevoelige lever. Wat is de MINST waarschijnlijke diagnose?

cholestase
hepatitis A
hepatitis B
hepatitis E
primaire scleroserende cholangitis

• Veganistische dame die zwanger wil worden, wat raadt je aan zodat er geen risico is op afwijkingen bij de baby? → vraag was wat meeste risicoverlaging gaf op afwijkingen...

Veel proteïnes eten in eerste trimester
Soja drinks tijdens de zwangerschap
FZ supplement
Ijzersupplement

• Waar werkt Warfarine op in in het stollingscascade systeem. (Warfarine- vit k)

Vit K
Factor X
Factor IX
Factor VII
Factor V

• Een 7-jarige jongen, ouders zijn gescheiden. Als hij bij de papa is doet hij altijd heel lastig, wordt snel boos,... Als papa hem dan de week erna terug naar mama brengt pakt hij zijn vader vast en zegt sorry omdat hij zo snel boos is (en nog iets?). Wat zeg je als vader?

Grote jongens huilen niet
mama zal deze week voor je zorgen
Ik ben van jouw moeder weggegaan, niet van jou
Het was heel moeilijk leven met jouw moeder
tot volgende week
Jij bent nu de man in huis

• Jonge vrouw die tijdens etentje in elkaar zakte met convulsies. In het ziekenhuis was klinisch neurologisch onderzoek abnormaal. LP uitgevoerd met WBC (monocytair) en glucose op de ondergrens.

HSV encefalitis
virale meningitis
Bacteriële meningitis
enterovirus meningitis

• Man gaat op zakenreis voor zijn waterpompen, moet hiervoor avontuurlijke dingen doen (gaat bij de lokale bevolking wonen). Welk geneesmiddel geef je mee voor preventie en behandeling van ernstige reizigersdiarree:

Azithromycine
Erythromycine
Metronidazole
Amoxiclav
Clindamycine
Loperamide

• Jongeman van 21 met koorts, nekstijfheid,... LP wordt gedaan die bacteriële meningitis aantoont (gedaalde glucose, leukocytose). Wat is je behandeling:

cefotaxime (3de gen cefalosporine)

• Man met COPD exacerbatie. Welke AB?

amoxyclav

• 15 jarig meisje heeft in de namiddag op een BBQ gegeten (ook een groentenslaatje). Komt ‘s nachts naar spoedgevallen omwille van braken, diarree en buikpijn. Er zijn nog andere aanwezigen van het feestje ziek. Wat is de meest waarschijnlijke kiem voor deze klachten?

EHEC
EIEC
Clostridium botulinum
Clostridium perfringens idd typisch voedselintox.
vibrio cholera
Bacillus cereus

• Pt komt voor aanvallen van acute draaiduizeligheid en gehoorsverlies. De diagnose van Menière wordt gesteld. Wat hoort niet thuis in de behandeling van ziekte van menière?

anti-emetica
anti-histaminica
diuretica
Manoeuvre van Epley
Zoutrestrictie
Relaxatietherapie

• Man met een popliteaal aneurysma van 3,4 cm. Wat is je behandeling:

Na 1 jaar opnieuw controleren
Popliteo-popliteaal interponaat
Bypass (chirurgie)
Stent plaatsen
Endovasculaire coiling
aspirine geven

• Vrouw die recent bevallen is, is nu zeer moe, het borstvoeden valt haar ook zeer zwaar. Je doet een labo, TSH is laag, T4 verhoogd, TPO is positief en TSH-R antistoffen zijn negatief. Wat is je aanpak?

Strumazol
afwachten, geen behandeling
Thyroïdectomie
Radio-actief jodium toedienen
Propranolol

• Man die na een familievakantie naar de arts komt omwille van ontsteking van MTP1. Het gewricht is rood en gezwollen. Wat verwacht je in het punctievocht?

Steriel vocht
hemorrhagisch vocht
Naaldkristallen

• Patiënt op spoedgevallen met St-elevatie op ECG en reciproke ST-daling elders. Wat doe je?

kath lab
IV tPa
orale aspirine

• Patiënte met chronische nierinsufficiëntie obv type 1 diabetes. Nu normocytaire normochrome anemie. Etio?

Erytropoëtine deficiëntie
hemolyse
acute bloeding

• Statistiek: studie om nevenwerkingen van medicijn te testen tov controlegroep. Patiëntenlijst werd opgesteld door te kijken naar patiëntendossiers waarbij gematcht werd voor geslacht, bloeddruk en leeftijd. Er werden 20.000 patiënten geselecteerd, waarvan 12.000 in testgroep en 8.000 in controlegroep. De incidentie van vermoeidheid was 2x hoger bij de testgroep dan bij de controle groep. P-waarde was 0,01 en dus statistisch significant. Welke studiefout werd hier hoogstwaarschijnlijk gemaakt?

Type 1 fout
Type 2 fout
Type 3 fout
Selectiebias
publicatiebias

• Koppel komt op je raadpleging omwille van onvervulde kinderwens. Uit de anamnese weerhoudt je bij de vrouw een late puberteit en anosmie. Voor de rest geen afwijkingen, bij meneer alles normaal. Wat zullen technische onderzoeken aantonen:

normaal FSH en LH
laag prolactine
laag GnRH

• Vrouw bevalt op 38 weken, in verloskwartier 10 cm onsluiting, de vliezen worden kunstmatig gebroken. Tijdens de bevalling plotse bloeddrukval, dyspnee, cyanose, asystolie. Na het overlijden bloedt de vrouw uit mond/neus… Wat is uw meest waarschijnlijke diagnose

Vruchtwaterembolie
Toxic shock syndrome
acute astma aanval

• Een 85 jarige man komt op de spoedgevallen omwille van sinds enkele uren bestaande koliekachtige buikpijn. Nog iets van onderzoeken? Soit, ze doen een laparotomie die ganse necrotische dundarm aantoont (het was een paarse dundarm met enkele necrotische delen..). Wat is je beste optie?

Embolectomie van de a mes sup
Palliatie
intraveneuze trombolyse starten
Bypass vanaf aorta naar enterische vaten

• Een vrouw met icterus (en nog andere dingen? help?). Echo toont uitgezette intra-hepatische galwegen en een steen in de ductus choledochus. De pancreas is niet goed zichtbaar via echografie. Het labo toont… en een gestegen CA 19.9. Wat is correct?

De vrouw heeft een pancreaskopcarcinoom
De verhoogde CA 19.9 kan het gevolg zijn van de cholestase.
De vrouw heeft een steen en borstkanker.
Een MRI is sowieso nodig voor het verder beleid

• Kindje met koorts sinds een week, cervicale lymfadenitis, frambozentong, nu uitbreidende rash thorax, handen en voeten. Wat geef je om complicaties tegen te gaan. Wat doe je om progressie te stoppen?

Corticosteroïden PO
IV gammaglobulines
Rifampicine
Corticosteroïden IV
NSAID’s

Proefexamen 2015-2016

 • Acute jichtopstoot: beleid?
allopurinol + NSAID + punctie
colchicine + NSAID + punctie
punctie afwachten
RX
 • Dametje van 80 jaar valt over tapijt en kan niet meer recht: motoriek 0/5 in benen en kan ook armen niet bewegen, geen gevoel in armen en benen, bij testen wel nog pijnprikkels voelbaar in zadelgebied. Quid?
Anterior chord syndrome
Posterior chord syndrome
Brown-Séquard syndrome
Volledige dwarslesie
Onvolledige dwarslesie
 • Kindje met pijn in 1 been, wil niet meer bewegen, passieve mobilisatie is pijnlijk: vermoeden septische artritis, en nu?
Hup, naar spoed, dat ze daar hun plan trekken!
Eerst antibiotica en dan transfer naar spoed
Gewoon even bekijken wat er gebeurt
Antibiotica starten en terug naar huis
 • Kindje met platvoeten (pedes planovalgi, excuseer). Ze zijn soepel, want als het kind op de tenen gaat staan, is het opgelost. Wat moeten we doen?
Steunzolen want je wil de pezen van de m.tibialis post. (en nog een spier) beschermen
Steunzolen want je wil overbelasting van te losse ligamenten voorkomen
Steunzolen want je wil de botten van de voorvoet ondersteunen
Steunzolen o.w.v. alle bovenstaande
Niets en zeker geen steunzolen
 • Twee studies onderzoeken nut van hetzelfde medicament bij DVT. Studie A vind een RR van 2.0 (95% CI 1.3-2.8) en studie B concludeert RR 2.1 (95% CI 0.8-3.6). Wat kan je besluiten?
De p-waarde in A is groter dan 0.05.
De studiepopulatie in A is groter dan in B.
De resultaten van A zijn niet-significant.
Het resultaat van B is ten gevolge van bias.
Dit is zeker geen testvraag, maar komt op het echte examen.
 • Een dame van in de veertig uit Iran heeft opeens een bandvormig exantheem en opeens ook pijn in haar kaakgewrichten en andere kleine gewrichten (not otherwise specified). Dan komt ze op de raadpleging IAL, dus je weet hoe laat het is. Wat is de MINST waarschijnlijke diagnose?
Lupus
Ziekte van Behçet
Psoriasis
Reiter-syndroom
Ziekte van Sutton
Systeemsclerose
 • Een dame merkt een zacht aanvoelende zwelling submandibulair op de middellijn. Wat is dit zeker NIET?
Een thyroglossuscyste
Een massa uitgaande van de schildklier
Een cystisch hygroma
Iets met een ranula
Nog iets, zo mogelijk nog obscuurder
 • Man, middelbare leeftijd en rugpijn. Verhaal van pijn 's morgens en dan beter. Vooral rechts lage rug, uitstralend soms tintelend op voorvlakte van de dij. Ook pijn bij lang staan. Steunname op 1 been bilateraal pijnloos. QUID?
Coxarthrose
Piriformissyndroom
Pseudoradiculaire pijn
Radiculopathie (2 opties die ik me niet meer kan herinneren).
 • Man, gepensioneerd en rugpijn (what else?). Verhaal van pijn die uitstraalt tot beneden. Fietsen gaat prima! En als hij pijn heeft, gaat hij zitten en hupla, weg is de pijn. QUID?
Radiculopathie
Vasculaire claudiocatio
Spinaal kanaalstenose
Een discushernia
Ingebeeld
 • Palliatieve setting. Man met ongecontroleerde pijn. Familie wil echter graag nog met hem praten, maar hij vindt dat precies niet meer nodig. Hij tekende een wilsverklaring voor actieve euthanasie een tijdje terug.
Opioïden + centrale stimulantia
Opioïden na akkoord van patiënt en familie
Opioïden tot pijn onder controle
Opioïden maximaal met bewaard bewustzijn
 • Een dame laat zich door een wesp steken en uiteraard reageert ze allergisch. Enfin, je vindt ze alleszins met urticaria gegeneraliseerd, dyspnoe, rood, hypotens, tachycard. Alles erop en eraan. Wat nu gedaan?
Adrenaline IM
Adrenalin IV
Cetrizine
Ranitidine
 • Een man merkt dat hij jeuk kreegt in de mond bij het eten van perziken. Hij heeft verder eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ander fruit en ook perzik in blik geven geen klachten. Wat is hier gaande?
Een kruisallergie voor berkenpollen
Een primaire voedselallergie voor perzik
Een kruisallergie met latex
Iets anders
 • Jonge man ging 6 maanden geleden naar Mexico op vakantie. Daar korte episode van diarree en om god-weet-welke reden nam hij daarvoor een fluoroquinole waarvan de naam me ontsnapt. Sinds 5 maanden heeft hij diarree waar een heel verhaal met geuren en kleuren aan vasthangt. Soit, het gaat niet weg. Meer nog, hij heeft wel tamelijk wat krampende pijn. Na toiletbezoek is dat even beter, maar niet lang hoor. Hij is al binnestebuiten gekeerd: labo's met coeliakieserologie, gastro-colo met biopsies, coprocultuur, microscopie voor parasieten, noem maar op. Nu staat hij daar weer, wat nu?
Nog eens coloscopie met biopsies (want je kan niet zeker genoeg zijn)
Vezelrijk dieet en afwachten
Probeer eens met wat metronidazole (om toch een gevoel te geven dat je goed bezig bent)
RX transit (voor de lol)
Meckel-scan ("nu ben je wel heel academisch bezig")
 • Man is net gepensioneerd (op een degelijke leeftijd) en wil nu in zijn vrije tijd lekker gaan wandelen. Maar ai, pijn bij het stappen van een vaste afstand (een 500-tal meter)! We horen bij klinisch onderzoek rechts een geruis over de lies. Uiteraard denken we aan claudicatio intermittens. Dus:
We plannen een duplex van de onderste ledematen.
We plannen een angio-MRI.
We zeggen de patiënt nog meer te wandelen.
Nog iets uit de lucht gegrepen, kinesitherapie misschien.
 • Vrouw heeft sinds viertal weken pijn in het rechterbeen. Nogal typisch verhaal van discushernia, maar nu komt ze toch eens langs want ze merkt de laatste tijd dat ze wat minder kracht heeft in dat onderbeen rechts en ook wel wat gevoelsstoornissen. Mevrouw heeft inderdaad kracht 3/5 en paresthesieën passend bij een radiculopathie.
Onmiddellijk naar OK!!
Naar OK binnen de 48 uur!
Naar OK binnen de week.
Niets meer aan te doen. Niet naar OK.
Ok indien verergering klachten
 • Vloeder van 46 jaar met pijn aan de knie vooraan. Je duwt eens en ja, je voelt een pijnlijke zwelling voor/onder de knie. Geen crepitaties bij druk. Bij stappen en geen probleem en handbal gaat ook super. Als hij hurkt of nog een beweging doet, dan voelt hij het wel. Wat is hier aan de hand?
Patellapeestendinose
Een meniscusscheur
Een prepatellaire bursitis
Nog iet.
 • Een wandelaar heeft pijn aan beide laterale onderbenen bij lang stappen. Rechts precies iets meer. (Waarschijnlijk waren er nog gegevens, maar die zijn ergens verloren gegaan.)
Een chronisch compartimentsyndroom
Een tibiaperiostitis
Een compressietrauma van de n.peroneus
...
 • Man van 40 jaar, verzorgd uiterlijk, maar niets is minder waar. Coke, promiscu gedrag, enfin, niets waar de gemiddelde prof. in Leuven voor terugdeinst. Nu heeft hij echter gemerkt dat er een gat in zijn gehemelte zit. Je kijkt en ja hoor, er zit een gat. Wat is MINST waarschijnlijk?
TBC
Tertiaire syfilis
Coke
Een necrotiserende metaplastisch sialo-iets
Noma (noma.dk)
 • Een burgie van 29 jaar woont nog thuis. Zijn mama is bezorgd: hij heeft geen vrienden, wel een job in de IT (where else), maar geen contact met collega's. Verder geen noemenswaardige hobby's of activiteiten. Hij zit heel de tijd op de computer of leest over hengelsport, maar hij vist zelf niet. Verder speelt hij op zijn gitaar. Nu kwam de buurvrouw zeggen dat hij blijkbaar allerlei kwetsende dingen had gezegd over/tegen hun gehandicapte dochter, burgie-stylez. Aan welke diagnose denk je?
Autisme spectrum stoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Schizofrenie
 • Een random liptumor. Niet helend ulcus, al maanden aanwezig bij een roker. Achtergrond van leukoplakie.
Basocellulair carcinoom
Spinocellulair carcinoom
Niks speciaals, een wondje
Nog iets dat het zeker niet was
 • Man is gevallen. Op spoed vind je brilhematoom en epistaxis en verschillende laceraties. Wat is hier van toepassing?
Bilaterale fractuur van het os zygomaticum
Bilaterale fractuur van orbita (of zoiets)
Le Fort I
Le Fort II
 • Man van 70 met voorgeschiedenis van arteriële hypertensie en diabetes mellitus type 2 sinds jaren heeft nu last van diplopie. Een heel verhaal. Als je een oog afdekt, is alles normaal. Er is een adductieparese van het linkeroog bij kijken naar rechts, maar normale accomodatie. Welke diagnose kan passen?
Een aneurysma met parese van n. III
Een parese van n. VI
Een intranucleaire oftalmoplegie
...
 • Kindje van 14 maanden stapt lustig rond, maar helaas niet rechtdoor. Enfin, het hangt wat scheef en mankt. Geen pijn uitlokbaar en als je meet is rechterbeentje wat korter. Ortolani en Barlow negatief bij geboorte. Wat denk je daarvan?
Waarschijnlijk geen heupluxatie. Ah nee, want O&B waren negatief.
Waarschijnlijk wel een heupluxatie. O&B zeggen niet altijd alles.
Legg-calves-perthes
Transiente synovitis
 • Vrouw neemt antibiotica want ze heeft sinusitis. Nu komt ze op spoed: maculopapuleuze rash, eosinofilie in bloed en urine, acute nierinsufficiëntie (creatinine is 3,15). Wat doe je?
Stop met die antibiotica en controleer de nierfunctie na 3 dagen.
Start met steroïden.
Nierbiopt
Huidbiopt
 • Foto van voetzool met een onbestemde dermatose. Jongeman sport veel, zweetvoeten. Familiaal belast voor atopie. Wat doe je voor diagnose?
RMO
Patchtesten
IgE-bepaling
Biopsie
 • Jonge man van 25 met plots pijn in de rechterlies. Hij heeft pijn bij abductie en endorotatie van de heup. Het is blijkbaar een sportieve boy, maar vraag me niet meer welke sport. Wat doe je?
Je schrijft kinesitherapievoor, want dit is zeker een overbelasting van de adductoren.
Je doet een echo om die voorgaande diagnose te stellen en dan misschien kinesitherapie.
Je doet een RX heup (2 opnames).
Je doet niks.
 • Baby van 2 maanden ziet scheel, nu weer links, dan weer rechts (niet heel duidelijk). Ouders vinden dit lelijk (en ze hebben waarschijnlijk gelijk). Wat doe je?
Direct naar de oogarts ermee!
Rustig jongens, wacht even tot het kind 6 maanden is.
Maak de ouders maar heel bang voor amblyopie en brrr..
Uitleg dat operatie nodig is om dat oog recht te zetten.
Afplakken van het slechte oog.
 • Dametje van 60 met nausea en braken op spoed. Vroeger galstenen. Internistisch is klinisch onderzoek volledig geruststellend, buiten het feit dat ze een rood en pijnlijk rechteroog blijkt te hebben. (Dat wordt IAL waarschijnlijk...) Wat is je meest waarschijnlijke diagnose daarvoor?
Acute iritis
Acute uveïtis
Acuut glaucoom
Acute virale conjunctivitis
 • Nodulair letsel op CT bij patiënte met in voorgeschiedenis T3N1M0 coloncarcinoom waarvoor anteriorresectie en adjuvante chemotherapie 2 jaar geleden. Toen normale CT thorax. Letsel is 0.8 cm en zit perifeer in de long. Wat doe je?
Lobectomie via VATS
Sleeve lobectomie
Open lobectomie
Wigexcisie
Controle beeldvorming na 6 maanden
 • Nog een nodulair letsel bij een niet-rokende dame met een verhaal bij. Zag er rond uit, mooi begrensd en inhomogeen capterend. Wat is dit?
Een aspergilloom
Een longmetastase
Een primair longcarcinoom
Een hamartoom
 • Nòg een nodulair letsel, nu zeker een kanker op het zicht. Roker met 50 pakjaren. Longfunctie toont TLC 160% en FEV1 50% en DC 55%. Hoe verklaar je de longfunctie.
Obstructief door COPD
Obstructief door astma
Obstructief door tumor
...
 • Kind met loszittende tanden en osteolyse. Nu blijkt ze een of andere rare nierziekte te hebben en dus al lang nierinsufficiënt te zijn met (als ik me niet vergis) dialyse. Je krijgt er gratis de PTH-spiegel bij (zonder referentiewaarden, maar YOLO): 650 ng/mL (dat schijnt veel te zijn) en resultaten van een biopsie met o.a. CD68+ cellen in. Wat heeft dit kind?
Een tumor, met histiocytosis-iets
Nog een rare tumor
Primaire hyperparathyroïdie
Secundaire hyperparathyroïdie
Tertiaire hyperparathyroïdie
 • Comateuze patiënt komt binnen op spoed: GCS 3/15 + anisocorie met nog allerlei letsels.
Eerst klinisch onderzoek (kort) en dan gerichte beeldvorming
Dringend naar OK, niet wachten op beeldvorming
ICP-monitoring, want hier is duidelijk overdruk
Gewoon laten gaan, deze patiënt gaat toch sterven (basically)
 • Man van 50 is de laatste tijd beetje moe. Hij kan bijna niet meer eten 's avonds, dus blijkbaar toch de moeite. Je ziet wat ptose en hij kan niet 10x door de hurken, maar stopt na 4x ongeveer. QUID?
Ziekte van Steinert
Becker myopathie
Myasthenia gravis
ALS
 • Vrouw van 42 komt met menorragie en grote massa in de buik. Ook wat krampachtige last denk ik. Wat is meest waarschijnlijk?
Myoma uteri
Endometriumcarcinoom
Adenomyose
Ovariumcarcinoom
Cervixcarcinoom

(Enfin, of een andere collectie van gynaecologische problemen)

 • Andere dame van 40-tal jaar met menorragie en dyspareunie. Slingerpijn. Wat denk je ervan?
Myoma uteri
Endometriumcarcinoom
Adenomyose
Ovariumcarcinoom
Cervixcarcinoom

(Enfin, of een andere collectie van gynaecologische problemen)

 • Een vrouw van 36 met een afwijkend uitstrijkje. Colposcopie en biopsiename toonde CIN 2. De dame heeft geen kinderwens. Wat stel je voor?
Radicale hysterectomie (Wertheim)
Conisatie
Hysterectomie
Controle na 6 maanden
 • Je komt van een patiënt die geïsoleerd werd voor een gastro-intestinale C.difficile-infectie. Je droeg uiteraard handschoenen die je wegwierp voor het verlaten van de kamer. Hoe moet je nu je handen nog behandelen?
Geen verdere reiniging of ontsmetting geïndiceerd
Ontsmetten met water en zeep
Ontsmetten met chlorhexidine in alcohol
Ontsmetten met jood-derivaten
 • Een bejaarde man komt op de raadpleging met inspanningsgebonden pijn in het onderbeen rechts. Je twijfelt tussen een musculoskeletaal probleem zoals artrose, neurogene klachten en vasculaire claudicatio. Welk element in de anamnese maakt deze laatste differentieel diagnose minder waarschijnlijk?
Het is erger bij bergop stappen.
Het komt ook voor bij een lange fietstocht.
Hij heeft er meer last van bij regenweer.
Hij ervaart bij doorstappen een tintelend gevoel in het onderbeen.
 • Een 42-jarige natuurliefhebber komt bij de huisarts na een recente wandelvakantie in bosrijke omgeving. Bij het wandelen merkt hij de laatste tijd meer en meer last in de knieën, rechts meer dan links. Hij is bang dat het gaat om de ziekte van Lyme. Hij kan zich geen tekenbeet herinneren (denk ik, maar ik kan me deze casus ook maar matig herinneren) en er was hem zeker nooit een erythema chronicum migrans opgevallen. Wat doe je?
Serologie, indien negatief herhalen binnen 6 maanden.
Serologie, indien negatief niets meer doen.
Meteen starten met de adequate antibiotica (doxycycline).
Geruststellen en geen serologie.

Examenvragen 2014-2015

 • Behandeling jicht + contra-indicaties verschillende opties
 • Behandeling gegeneraliseerde psoriasis opgekomen ikv stress; reeds ingesmeerd met cortisone zonder succes
PUVA
Vitamine D
 • Duivenmelkers met solitaire noduli in de longen.
 • Kindje van 2 jaar dat sinds enkele uren hoge koorts en verminderd bewustzijn. Niet nekstijf, wel petechiae thv romp.
bacteriële meningitis
virale meningitis
meningococcensepsis
Henoch Schonlein
 • Voetballer van 20 die na een training vol blauwe plekken stond, zonder dat hij zich trauma herinnerde. Ook prikkelhoest bij inspanning. Wat doe je?
niets
basislabo
...
 • Huisbezoek bij mevrouw met mentale handicap, bezoek aangevraagd door maatschappelijk werker, mevrouw is sinds kort zwanger. Glucose in urine van zwangere, geen proteïnurie. T normaal, bloeddruk normaal
non-stresstest
 • vaginaal onderzoek met bepalen grootte uterus
...
 • Beeld van laryngitis stridulosa (stridor, blafhoest, ...) in kindje van 18 maand, 's nachts op spoed. Wat geef je?
Adrenaline aerosol
betamimetica (Ventolin) aerosol
...
 • 55 jarige met bewegende sluiers voor het oog, sinds een dag ofzo, geen pijn. VG v centralis occlusie
glasvochtbloeding
v centralis occlusie
...
 • Gangmoeilijkheden bij 68-jarige man. Zwaar gevoel in de benen, stapt moeilijk, is al enkele keren gevallen en loopt nu met een stok. KOZ: bilateraal babinski en Hofman-tromner. MRI hersenen normaal
NPH
cervicale stenose
lumbaalstenose
...
 • Man met verhaal van pericarditis (houdingsgebonden thoracale pijn, pericard wrijfgeruis). Wat doe je?
ECG
RX thorax
...
 • Man van 78 die mbv mantelzorg thuis woont en eigenlijk redleijk goed is. Sinds enkele weken wel teruggetrokken en precies wat apathisch. Wat doe je?
antidepressiva
beperkt screenend labo
uitgebreid screenend labo
inschrijven in rvt
mantelzorg vermeerderen
...
 • Vrouw van 40 jaar wil terug gaan werken als zorgkundige. Moet opnieuw hepB vaccin in orde hebben. Ze weet niet wat haar waardes vroeger was na de vaccinaties maar ze heeft wel al haar vaccinaties vroeger gehad. Ze meten As titer, die is 2. Wat doe je nu?
1 maal vaccin
1 maal vaccin en bloedname voor controle
2 maal vaccin
2 maal vaccin en bloedname voor controle
3 maal vaccin
3 maal vaccin en bloedname voor controle

Titer moet minimum 10 zijn. Kan zijn dat dit vroeger boven de 10 was, en dan is het niet erg dat dat zakt want je weet dat ze als ze ermee in contact komt goede As respons zal hebben maar aangezien we niet weten wat haar waarde vroeger was moeten we wel hervaccineren.

 • Pt na autoongeluk. Pijn bij ademen maar nog stabiel. Op spoed ineens verslechtering toestand, trachea deviatie en hevige dyspnee. Oorzaak?
Spanninspneumothorax.
 • Pt krijgt tak in oog. Daarna tranend oog, pijn, lichtschuw. Diagnose?
Episcleritis
Scleritis
Vreemd voorwerp
Cornea erosie.
 • Kind van enkele maanden op consultatie. Ouders gemerkt dat hoofd naar rechts gedraaid en ook lichte afvlakking hoofd daardoor. Passieve beweging is NIET beperkt bij ko. Wat doen?
Opereren
Afwachten want gaat voorbij max 1 j
Afwachten want gaat voorbij na 10j
 • Kind 3j met otitis media: koorts, al 3d bezig, veel pijn, niet slapen, etc… Al paracetamol met even beterschap, maar dan weer slecht. Wat nu? Heb toch maar amoxy gekozen om te geven.
 • Kind met blafhoest enzo.. Duidelijk kroep. Welke behandeling op spoed? Van alle keuzes was best: adrenaline inhalatie. De rest was zo: amoxyclav geven, en nutteloze dingen.
 • Kind met op 8w hevig braken na elke maaltijd, zeer hongerig. Diagnose?
Pyloorstenose.
 • Pt die zeer geobsedeerd is met ‘rechts’. Alles moet rechts gebeuren, altijd rechts op straat lopen anders gaan er mensen dood enzo
OCD
 • Moeder maakt zich zorgen over haar volwassen zoon: vreemd gedrag, bizar tegen collega’s. Afstandelijk, geen sociaal contact. Diagnose:
Schizofrenie
Afstandelijke persoonlijkheidsstoornis
Schizoide persoonlijkheidsstoornis
Depressie
 • Man die zich slecht voelt omdat hij sinds 1w weet dat vrouw een relatie heeft met iemand op werk. Zei tegen ouders dat zijn leven geen zin heeft zonder zijn vrouw. Bij nader navragen kan hij wel zijn werk nog doen en kunnen zijn zonen hem wel opvrolijken en wil hij er wel nog voor hen zijn. Geen suicideplannen. Eeet nog goed, slaapt ook nog goed maar ligt enkel een beetje langer wakker dan normaal. Beleid:
TCA opstarten
SSRI opstarten
Benzo opstarten
Afwachten (watchful waiting)
 • Iemand op spoed met pijnlijk abdomen, zeer vaag klinisch beschreven maar op echo dan wel gedilateerde galwegen en choledocholithiase te zien. Beleid na vocht te geven: ERCP doen!
 • Roker en alcoholieker belt je ‘s nachts op met hevige buikpijn in de onderbuik en de rug. Hypotens.
Pancreatitis
Abdominaal aneurysma ruptuur.
 • Pt heeft al 3x opeenvolgend LSIL op uitstrijkje. Wat nu?
Colposcopie en biopsie.
 • Pt na operatie voor FIGO klasse III van ovariacarcinoom. Welke nabehndeling?
Radiotherapie abdomen
RT bekken
Chemo
Immuuntherapie
Geen nabehandeling.
 • Kind op spoed met overvloeding braken. Weinig turgor, weent zonder tranen, etc allemaal tekens van dehydratatie. Wat als eerste stap?
Vocht geven.
 • Man gevallen met fiets. Kon daarna nog goed doorfietsen maar toch pijn aan pols radiaire zijde. Bij KO pijn bij abductie van de duim. Vermoedelijke diagnose?
Scaphoid fractuur.
 • Pt die multivitaminepreparaten neemt (heel verhaal met blahblah errond) Heeft last bij uitwringen vodden en nu ook soms spasmes van de handen zomaar, Labo: hyperclacemie. Wat is de oorzaak?
Vit A
Vit B
FZ
Vit C
Vit D
 • Pt na terugkeer van de tropen met koorts opstoten met spierpijnen. Wat vaag verhaal errond. Diagnose: Malaria (puur gekozen omdat je bij koorts na de tropen altijd eerst aan malaria moet denken en ik niet vond dat het beeld typisch bij een van de anderen paste)
 • Pt van 25j met thoracale pijn, vooral bij diepe inspiratie. EKG gestoond: ST optrekkingen diffuus, komvormig en PR depressie. Diagnose:
Pericarditis.
 • Iemand met gezwollen teen. Labo: urinezuur +++. Welke behandeling acuut:
NSAID’s
Cortisone
Allopurinol
Colchicine
 • Bij iemand met ernstige levercirrose, welke pijnstilling niet:
NSAID
Tramadol
Paracetamol
 • Als je iemand opiaten geeft voor botpijnen door meta’s, welke medicatie er zeker bij tegen nevenwerkinegn?
Anti-emeticum
Movicol
 • Vrouw met hevige onderbuikspijn sinds paar uur. Vaginaal toucher zeer pijnlijk li adnex. HCG negatief. Vaginale echo toont geen flow naar de linker adnex. Wat nu doen?
Pijnstilling
Laparoscopie
Antibiotica,…
 • Iemand met rugpijn en dropvoet. Beleid? Das zo’n twijfelgeval omdat in de POKR les dat niet duidelijk is, want dat hangt van chirug af.. :p Operatie heeft het meeste zin in het begin zeiden ze maar om nu meteen te operen als ze nog wel wat kracht over heeft is er ook wat over.. Opties waren:
afwachten
intensieve kine
meteen opereren
opereren binnen 1m zo geen beterschap
infiltratie
 • iemand komt op BD controle. Altijd goed geweest. Nu voel je onregelmatige pols, wat doen je?
Meteen aspirine opstarten
Meteen coumarine opstarten
Snel naar spoed sturen voor cardio
Zelf EKG nemen
 • Toevallige Rx thorax bij niet roker. Nodule longkwab. Goed afgelijnd en calcificaties. Diagnose:
longcarcinoom
hamartoom
tbc
 • Oude man komt met letsel op onderlip dat er al maanden-jaren is. Ulcererend en makkelijk bloedend. Beetje blahblah errond. Diagnose:
basocel ca
spinocel ca
melanoom
herpes
 • Pt komt met huidvlek die veranderd is: onregelmatige boord, veranderde pigment, etc… wat doen:
excisiebiopt 2cm marge
excisie 2mm marge
incisiebiopt…
 • Vrouw met duidelijk PCOS. Geen zwangerschapswens. Welke behandeling tegen de overbeharing? Combinatiepil.