Religie, zingeving en levensbeschouwing (A00D9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

De studenten verwerven kennis over aan aantal existentiële, maatschappelijke en vooral ook levensbeschouwelijke kwesties in verband met de totaal-menselijke grenservaringen van lijden en dood. Ze leren aandacht hebben voor de zinvragen vanuit het lijden en daarover ook persoonlijk nadenken. Het is niet de bedoeling van de cursus om ethische kwesties te behandelen, ook al zijn er uiteraard raakvlakken.

De studenten kunnen de antwoordpogingen beschrijven die bepaalde levensbeschouwingen, religies en daarin bijzonder ook de bijbels-christelijke geloofstraditie bieden op de grote zinvragen vanuit lijden en dood. Het is de bedoeling dat de studenten intussen kennis maken met een aantal vragen rond zingeving, levensbeschouwing en religie in onze postmoderne cultuur en daarbij ook met de eigenheid van het christendom, dit alles overeenkomstig de algemene doelstellingen van het universiteitsbrede vak 'Religie, zingeving en levensbeschouwing'.

De studenten komen tot een persoonlijke reflectie en een gefundeerde visie over een aantal existentiële en vooral ook levensbeschouwelijke en religieuze kwesties in verband met de grenservaringen van lijden en dood. Ze hebben ook weet van een aantal basiselementen van het belang van spiritualiteit in de gezondheidszorg, in het bijzonder van de spiritualiteit van de arts, en kunnen daarover ook hun visie verwoorden.

De syllabus is uitgegeven door en te koop bij Medica.

Examenvorm

Info over het schriftelijk examen RZL, 4 e j. master Arts


De basisstof: de inhoud van de hoorcolleges en de daarbij horende cursusnota's.

Er zijn twee delen; beide delen staan op 10 punten. Deel I zijn een aantal korte kennisvragen. Een raak antwoord is hierbij van belang. Het tweede deel is een reflectievraag i.v.m. een bepaald thema uit de cursus, waarbij de student een persoonlijke visie formuleert, met verwijzing naar en gebruik makende van elementen uit de cursus (minimaal 1 bladzijde, maximaal anderhalve bladzijde). Er zal keuze zijn tussen 2 stellingen (voorbeelden: zie discussieforum op Toledo). Er wordt gevraagd om mooie en volledige zinnen te maken (geen telegramstijl).

Bij de evaluatie wordt zowel de kennis van de leerstof als de mogelijkheid tot persoonlijke levensbeschouwelijke reflectie nagegaan. Het gaat in elk geval niet om een geloofstest.

Nog enkele praktische instructies:

  • gelieve op de examendag zelf te wachten in de hal tot om 9 u. een sein gegeven wordt om binnen te komen in het auditorium; gelieve in volledige stilte binnen te komen; je tassen en jassen plaats je meteen vooraan het auditorium bij het binnnekomen
  • Op het examen zelf heb je enkel schrijfgerief bij je (dus ook geen GSM)
  • Gelieve zo duidelijk mogelijk te schrijven; blijf met jouw antwoord binnen de omvang die aangeduid is
  • Het examen duurt maximaal 2u.15 min. (dus van 9 tot 11.15 maximum)

Alvast veel succes!

Voorbeeld van deel I . Kennisvragen

1. Welke schuldemechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hier tegenover aannemen?

2.Leg beknopt en zo raak mogelijk uit (maximaal telkens 5 lijnen):

(5 vraagjes in de trant van:)

1° het boek Job rekent af met het theodiceemodel van God als rechtvaardige rechter

2° karmawet

3° Harold Kushner

...


P.S.: internationale studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen eventueel bij de docent een Engelstalige reader bij de cursus verkrijgen alsook de bijhorende verwerkingsvragen - afspraak hierrond alvast voor de kerstvakantie! Zij komen dan ook bij het begin van het examen naar de docent voor de aangepaste examenvragen

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


samenvatting_religie

Uitgewerkte examenvragen

examenvragen_RZL_per-hoofdstuk

religie_enkele_uitgewerkte_examenvragen

Examenvragen RZL 11-12-13 uitgewerkt

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen 2015

Geel

Deel 1

1. Kennisvraag (max 10 regels):

* Welke schuldmechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hiertegenover aannemen/hoe ermee omgaan? 

2. Kennisvragen (max 5 regels):

* Wetenschap en religie kijken op een andere manier naar de werkelijkheid, licht toe.
* Theologisch bezwaar tegen het theodicee-model van God als rechtvaardige rechter? (gewoon opnoemen)
* Harold Kushner

3. Bijkomende vraag (max 2 regels)

* Geef een aandachtspunt in de verzorging van overledenen bij de islam.

Deel 2

Reflecteervraag: kies 1 van onderstaande stellingen en beargumenteer. Omcirkel de stelling die je kiest. (max 1 - 1.5 pag)

1. Onze maatschappij lijdt aan de ziekte niet te kunnen lijden
2. Onze maatschappij is ongeneeslijk religieus.

Wit

Deel 1

1. Kennisvraag (max 10 regels):

* Geef de 5 fasen van Kubler - Ross en bespreek fase 2 

2. Kennisvragen (max 5 regels):

* Passiviteit als arts (M. Desmet): bespreek kort 3 verschillende elementen 
* Wat is de hoofdbetekenis voor de Christenen van de wonderen die Jezus verricht heeft?
* Deïsme

3. Bijkomende vraag (max 2 regels)

* Wat betekent het woord 'islam'? 

Deel 2

Reflecteervraag: kies 1 van onderstaande stellingen en beargumenteer. Omcirkel de stelling die je kiest. (max 1 - 1.5 pag)

1. Lijden is menswaardig
2. Lijden en geweld zijn de rots van het atheïsme

Examenvragen 2011

Geel

1. Kennisvragen (10 regels)

* Vergelijk de verantwoordelijkheid in de eerste persoon met verantwoordelijkheid in de tweede persoon (10regels)

2. Kennisvragen (5 regels)

* Sterktes en zwaktes van het nieuwe theodicee model: mee-lijdende god (5 regels)
* iets ivm zieke en gezonde mensen en hun kijk op oneindigheid (dus over het stukje ' als niets meer vanzelfsprekend is' (5 regels)...
* antropoligische redenen bij christenen dat mens in hiernamaals gelooft 
* agnosticisme 
* Etty Hillesum 

3. Inzicht (1-1,5 blz): kies een van beide en beargumenteer.

* Onze maatschappij lijdt aan de ziekte niet meer te kunnen lijden.
* Na Auschwitz kan je niet meer in god geloven...

Wit

1. Kennisvragen (10 regels):

* Welke scheidingswegen tussen lijden en menswaardigheid zijn er volgens M.Desmet? Leg er één uit. (10 regels)

2. Kennisvragen (5 regels)

* New Age 
* Moksha 
* Het boek Job verwerpt het theodiceemodel van God als rechtvaardige rechter. 
* A. Glucksmann spreekt over de 3e dood van God 
* barmhartigheid is een vorm van ethisch moederschap. (of zoiets)

3. Inzicht (1-1,5 blz): kies een van beide en beargumenteer.

* In lijdensverwerking houden protest en aanvaarding elkaar gezond. 
* Onze maatschappij is ongeneeslijk religieus.

Examenvragen 2012

Wit

1. Theorievraag (max. 10 regels)

* Geef de 5 fasen van Kubler - Ross en bespreek fase 2.

2. Begripvragen (max. 5 regels):

* Harold Kushner 
* Ethisch appèl: verbod te doden 
* Karma - wet 
* Passiviteit als arts (M. Desmet): bespreek kort de verschillende elementen 
* Deïsme 

3. Reflecteervraag (min. 1 A4, max 1,5 A4 blad): kies er 1 en beargumenteer

* Lijden is eigen aan het mens zijn. 
* Het bijbels christelijk geloof verkeert in een crisis.

Geel

1. Theorievraag (10 regels)

* Welke schuldmechanismen kunnen er meespelen in het lijdensproces en welke stellingname kan je hiertegenover aannemen/hoe ermee omgaan? 

2. Begripvragen (5 regels)

* wetenschap en religie kijken op een andere manier naar de werkelijkheid 
* theologische redenen waarom god niet optreedt als rechtvaardige rechter 
* waarom is het geloof in een leven na de dood op dit moment minder aantrekkelijk? 
* houding van Dostojewksi tav zinloos lijden 
* ... 

3. Stellingen: kies er 1 en beargumenteer

* lijden kan een zin krijgen op de manier waarop je er mee omgaat 
* ...

Examenvragen 2013

Oranje vragen

1. Bespreek in 10 regels:

* Wat is volgens R. Burggraeve het onderscheid tussen verantwoordelijkheid in eerste persoon en verantwoordelijk in tweede persoon (Levinas).

2. Bespreek in 5 regels:

* Etty Hillesum
* Er wordt wel eens beweerd dat religie ontstond uit confrontatie met de dood. Geef twee populaire trends in onze huidige maatschappij (kort vernoemen) en een kritiek die een Godsgelovige hierop kan geven (kort beschrijven).
* Agnosticisme
* Mede-lijdende God. Bespreek zwaktes en sterktes van dit model.
* Ziekte en genezing is een totaal menselijk proces, bespreek dit aan de hand van confrontatie met eindigheid.

3. Stellingen, kies een van de twee, in 1-1,5 pagina

* Na Auschwitz kan men niet meer in God geloven
* Het Christendom verkeert in onze postmoderne maatschappij in een crisis

WITTE versie

1. Bespreek in 10 regels:

* Geef de scheidingswegen tussen lijden en menswaardigheid in de maatschappij volgens M. Desmet en bespreek er één.

2. In 5 regels:

* Geef de bedenkingen bij God als pedagoog
* New Age
* Ethisch moederschap
* Geef de verschillen tussen het reïncarnatiegeloof en het verrijzenisgeloof
* De 3de dood van God volgens Glucksmann

3. Betoog (kies een van de twee):

* De aanwezigheid van verzet en aanvaarding in het lijdensproces.
* Is er nog een toekomst voor Religie in deze geseculariseerde samenleving?