Stage Gynaecologie/Verloskunde (E01N5B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De stages Pediatrie en Gynaecologie/Verloskunde vormen samen het PED/GYN/VLK-blok. Beide stages duren 6 weken. Er mogen tijdens deze periode eveneens 5 vakantiedagen opgenomen worden. Deze mogen echter niet alle 5 in één discipline genomen worden. De stagiair dient dus drie dagen verlof tijdens Gynaecologie en 2 dagen tijdens Pediatrie te nemen, of vice versa. Voor elk van deze stages moet men (minstens) één casus inleveren. Deze casussen worden besproken op de terugkomdag. Hiernaast moet de stagiair voor deze periode een thematische opdracht maken rond het thema "Ethisch Dilemma".

Zowel Pediatrie als Gynaecologie tellen mee voor 5 studiepunten binnen de 3e master Geneeskunde.

Je beheerst de algemene eindtermen en de specifieke eindtermen Gynaecologie/Verloskunde op niveau van de basisarts, zoals omschreven op de website stage (zie: http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/stagetermen1.html ) Tijdens de raadplegingen leer je als stagiair de specifieke anamnese en klinisch onderzoek voor een gynaecologisch/verloskundig consult en dit op het niveau van de basisarts. Je leert een patiëntendossier opmaken. Verder herken je de specifieke symptomen en ziektebeelden, leer je in de operatiezaal de principes van de steriliteit en kun je assisteren bij een bevalling. Je verwerft ook een correcte houding tegenover de patiënt. Die houding is binnen deze discipline extra belangrijk omwille van de vertrouwensrelatie tussen gynaecoloog/verloskundige en patiënt en omwille van de intimiteit van de klinische onderzoeken.

Evaluatie

Het behalen van een pass op de stagemap is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de deliberatie van het derde jaar arts. Om geslaagd te zijn voor de stagemap dient men te voldoen aan de criteria zoals beschreven op de website stage: http://med.kuleuven.be/education/gids/3jarts/stagegids.html#08

De evaluatie van de verworven competenties op de werkvloer (COW) gebeurt op basis van het adviserend punt aangebracht door de stagecoördinatoren, na overleg met de stageleiders. Zowel disciplinespecifieke als disciplineoverstijgende eindtermen worden geëvalueerd (o.m. aan de hand van de Korte Klinische Observaties).

Daarnaast worden de disciplineoverstijgende eindtermen van deze stage ook geëvalueerd via het Opo Geïntegreerd Klinisch Onderzoek en Redeneren: stationsproef. De te verwachten competenties op de werkvloer zijn gebaseerd op de visietekst “basisarts” en worden opgevraagd via het beoordelingsformulier, zoals te vinden op de website stage.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Stage Gynaecologie/Verloskunde (E01N5B)/bestanden