Stage Heelkunde (E09M9B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De stage heelkunde wordt over het algemeen beschouwd als de zwaarste blok uit het stagejaar. Dit omwille van drukke wachten waar je veel zelf kan/mag/moet doen. Tijdens de stage heelkunde loop je stage op verschillende diensten zoals orthopedie, abdominale heelkunde, urologie, plastische heelkunde en vaatchirurgie. Elk ziekenhuis hanteert andere schema's en indelingen. In sommige ziekenhuizen krijg je de kans om tot 7 weken een bepaalde subdiscipline te volgen terwijl andere een vast schema hanteren. Belangrijk verschil in de ziekenhuizen is de aanwezigheid van assistenten. Over het algemeen kan men stellen dat er in ziekenhuizen zonder assistenten meer "aan tafel" kan gestaan worden door de stagiairs en er dus ook meer technische handelingen door de stagiairs kunnen worden uitgevoerd.

Je verwerft de competenties van de zeven rollen van de basisarts en gespecifieerd voor de derde opleidingsfase van de master geneeskunde (zie: http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/stages/masterstage/doelstellingen/index.html). De competenties m.b.t. het medisch klinisch handelen bestaan uit algemene (disciplineoverstijgende) en specifieke (disciplinegebonden) leerdoelen. Je beheerst de algemene en de specifieke leerdoelen heelkunde op niveau van de basisarts zoals omschreven op de community 'master in de geneeskunde - opleidingsfase 3' op Toledo. Concreet beheers je de specifieke anamnese en het specifiek klinisch onderzoek en kun je symptomen en ziektebeelden diagnosticeren voor de verschillende deeldomeinen van de heelkunde op niveau van de basisarts. Verder leer je als stagiair een patiëntendossier opmaken en krijg je inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen. Je leert omgaan met de multiple chirurgische problematiek, je ontwikkelt een correcte houding tegenover de patiënt en je kan de bevindingen wetenschappelijk onderbouwen.


Evaluatie

De evaluatie van de verworven competenties op de werkvloer gebeurt door de Faculteit op basis van het adviserend punt aangebracht door de betrokken regionale stagecoördinator, na overleg met de collega's op de dienst. Zowel disciplinespecifieke als -overstijgende leerdoelen worden geëvalueerd aan de hand van de documenten in de stagemap oa. verslagen van de tussentijdse begeleidingsgesprekken, eindgesprek ...

De uiteindelijke beoordeling wordt gegeven aan de hand van het beoordelingsformulier.

Daarnaast worden de disciplineoverstijgende leerdoelen van deze stage ook geëvalueerd via het OPO Geïntegreerd Klinisch Onderzoek en Redeneren: stationsproef (E06L7A Geïntegreerd klinisch onderzoek en redeneren (Stationsproef))

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Stage Heelkunde (E09M9B)/bestanden