Systeemfysiologie (E05C8B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de algemene functie van de individuele orgaansystemen van het gezonde menselijk lichaam. Uiteraard gebeurt dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Verder bestuderen we de belangrijkste celbiologische processen, die de werking van deze orgaansystemen bepalen, en de interacties tussen deze systemen. Daarom zullen we vooral aandacht hebben voor:

 • begrijpen van de elementaire functies van individuele, orgaansturende processen (maagzuursecretie, bloeddrukregeling, bloedstolling, ademhalingsregeling, glomerulaire filtratie, menstruele cyclus, enz.) en het inzicht in de samenhang tussen verschillende structuren (bv. bloeddrukregeling, interdigestief migrerend myoelektrisch complex, homeostasesystemen in het lichaam, gastransport in het lichaam, enz.);
 • het aanleren van praktische vaardigheden;
 • het oplossen van celfysiologische problemen en het begrijpen van interacties tussen orgaansystemen.


Examenvorm

Het examen duurt 3 uur en 30 minuten. Het examen bestaat uit 3 examenonderdelen:

 • Missiaen: 2 bespreek-vragen en 1 vraag waarin 20 begrippen moeten worden uitgelegd.
 • Sipido: 1 bespreek-vraag en een 10-tal meervoudige-keuze-vragen ( giscorrectie).
 • Tack: 1 bespreek-vraag en een 10-tal meervoudige-keuze-vragen (giscorrectie).

Er wordt een apart deelpunt voor elk examenonderdeel toegekend. De weging is als volgt:

 • 47,5% Missiaen
 • 37,5% Sipido
 • 15,0% Tack


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Examenvragen systeemfysiologie 2016 - 2017

Examenvragen hart

examenvragen Missiaen

Examenvragen spijsvertering

Systeemfysiologie_Sipidomet dank aan Katinka van Dongen

samenvatting_Tack_digestie en absorptie

samenvatting_Tack_secreties

systeemfysiologie 1112 

ademhaling

voortplanting-1

begrippenlijstmissiaen

waarschijnlijk-op-examen_missiaen

systeemfysiologie les3_missiaen

les4missiaendocx

les5systeemfysiomissiaen

les6missiean

les7missiaendocx

Les 8 missiaen

les9missiaen

systeemfysio10les_missiaen

Missianles11

les12missiaen


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

File:Examenvragen Systeemfysiologie 15-16.docx

Systeemfysiologie Juni 2015 (L. Missiaen, K. Sipido, J. Tack)

Examenvragen '12-'13

Systeemfysiologie Examenvragen '12-'13

Examenvragen '17-'18

MISSIAEN

hoofdvragen (steeds tussenvragen):

• Bespreek luchtwegentonus

• Welke gassamenstelling zorgt voor contractie een geef vb

• Welke zenuw zorgt voor contractie en geef een vb

• Ontstekingsmediatoren (astma)

• Hoe behandeling (welke medicatie voor astma)

• Bespreek PTH

• Waar wordt het gemaakt

• Welk hormoon/vitamine inhibeert

• Wat stimuleert

• Effect

• Snelle/trage reactie

• Waarom is die traag


Begrippen

• Filtratiedruk

• Haldane effect

• Sinus caroticus

• aortolichaampje

• eclampsie


MKV

• Luteine is…

• Myoepitheelcellen staan in voor…

• Lactrotrope cellen zijn…


Figuren

• teken grafiek van oncotische druk in functie van de afstand van de peritubulaire capillair

• teken de grafiek van paniekaanval

• pijl benoemen bij geleidende zone

• hormoon van vrouwelijke cyclus benoemen uit de gegeven grafiek


FRESON

Hoofdvragen 50%:

• Bespreek secundaire hemostase (coagulatie) en één vb van onderdukking van het mechanisme

• Leg volgende grafiek uit en het effect van adrenaline


MKZ 50%:

• Welke bloedgroep krijgt het kind van ouders met bloedgroep A en B

• Lagedruk baroreceptoren doen…

• ...


TACK

Bespreek afbraak polysachariden

5 MKZ


Ander examen:


Missiaen

1. Bespreek vitamine D:

a. Aanmaak + stimuli en inhibitoren

b. Functie

c. Geassocieerde ziekten en oorzaken


2. Bespreek hCG

a. Structuur? Naam andere hormonen met zelfde structuur?

b. Grafiek tekenen van de concentratie tijdens de zwangerschap?

c. Functies?

d. Diagnostisch belang?


3. Begrippen:

a. Glomerulaire mesangiale cellen

b. Perfusiedruk

c. Pre-eclampsie

d. Verstrijking

e. ?


4. Multiple choice (5, heel verwarrend, alles heel goed nalezen wat er staat)


5. Figuren:

a. Een klier in geslachtstelsel man aanduiden

b. Een pijl op grafiek van long- en thorax volume benoemen

c. Aanduiden van druk in glomerulair capillair

d. Tekenen hoe P(O2) verandert bij de ventilatie drempel

e. Je krijgt curve van filtratie negatief prot, hier die van ongeladen bijtekenen


Freson

1. Bespreek de hartcyclus:

a. je krijgt figuur, zonder de geschreven tekst erbij: benoemen van de 4 teksballonnetjes + atriale contractie

b. duid P QRS en T aan op de figuur


2. Bespreek de samenstelling en eigenschappen van vaten aan de hand van deze figuur. Wat is compliantie? Wat is transmurale druk? opm: de tekstballonnen zijn wit gemaakt


3. 10 multiple choice vragen


Tack

1. Bespreek de afbraak van polysachariden tot oligosachariden.

2. 4 multiple choice: 2 over welke cel welke stof secreteert, 1 over in welke cel een stof actief is, een over vrijzetting van NT in enterisch ZS

Examenvragen '11 - '12

12/6

MISSIAEN:

 1. K excretie: postprandiaal en urinedebiet
 2. ademhaling bij inspanning
 3. Lichamelijke veranderingen tijdens cyclus: endometrium, myometrium, cervix

TACK:

 1. Bespreek motiliteit en regeling van maag en dunne darm
 2. MKV: welke cel produceert somatostatine (D-cel, parietaal cel, hoofdcel, ...) , welke cel produceert pepsinogeen (hoofdcel, parietaal cellen,...) welk enzyme wordt bewerkt door enteropeptidase (trypsinogeen, pepsinogeen, trypsine, ...) en nog anderen maar weet ik niet meer.

SIPIDO:

 1. (3ptn) Duid QT aan, welke processen in het hart zorgen voor QT, wat gebeurt er bij K-kanaal blokkers
 2. (3ptn) Figuur van compliantie van een vene (fig B, p. 475 in het boek): welke eigenschap van een vene toont deze curve aan, verschil tussen punt B(=plaats onderste kadertje) en punt A(plaats bovenste kadertje), welke implicatie brengt dit met zich mee.
 3. (2ptn) Figuur A p. 533: 7 gekleurde delen benoemen
 4. 12 MKV


25/06

MISSIAEN:

 1. Zuur en basestoornissen
 2. Borstvoeding: melkproductie en ejectie
 3. Luchtwegweerstand: oorzaak en beinvloeding

Tack:

 1. Productie en secretie maagzuur
 2. Polysachariden afbreken tot oligo.
 3. bespeek afbraak en absorptie van de oligosachariden
 4. MKV

Sipido:

 1. QRS aanduiden en waarvan hangt de lengte af? Wat doen Na+ kanaal blokkers?
 2. Compliantie bij ouder worden, grafiekje daarvan uitleggen.
 3. Benoemen van veschillende delen van hartcyclus op een tekening.
 4. 12 MKV
  1. vb een persoon heeft ascites , wat is er dus veranderd a) b)...
  2. moeiijke: grafiekje met in de x as de inspanning (van 0 tot 100%) wat kun je in de y-as zetten? a) hartdebiet b) hartfrequentie c) slagvolume d ) nog eentje