Verdieping in ziekteleer II (E05Z2A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel beheerst de student een verdiepend inzicht in de meest relevante ziekten (wat betreft ernst en frequentie) in het domein van pediatrie, gynaecologie, endocrinologie, bewegingsstelsel en zintuigen.

Dit betekent dat de student een dieper en breder inzicht verworven heeft in de pathogenese, de epidemiologie, de symptomen en tekens, de principes van diagnose en behandeling van pathologieën die tot deze klinische domeinen behoren, benaderd vanuit de internistische en de heelkundige hoek. De student leert klinisch redeneren en kan patiënten met een ziekteproblematiek in één van deze domeinen situeren met betrekking tot diagnostische en therapeutische aanpak.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen

Leermateriaal : Geen

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen met giscorrectie, waarbij zowel gepeild wordt naar het theoretisch klinisch redeneren als naar het praktisch klinisch redeneren (klinische casus of vignette).

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Verdieping in ziekteleer II (E05Z2A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examens 14-15

Welke kenmerken komen overeen met “Small for gestational age”? Op tijd geboren, normaal gewicht, te kleine lengte. Op tijd geboren, te laag gewicht, normale lengte. Op tijd geboren, te hoog gewicht, normale lengte.


Meisje van 2 jaar met koorts, geen andere symptomen Cystitis Pyelonefritis


Meisje, slaapt slecht en is humeurig. Weent veel, wordt beter als mama haar uit bedje neemt en grijpt naar linker oortje. Heeft 39 °C koorts. Otitis externa rechts Otitis media links


Man met voordien geen echte klachten wordt op de spoedgevallendienst binnengebracht met hypotensie en heeft sinds twee weken bronskleurige huid. Verder zijn er hoge kaliumwaarden en lage natriumwaarden, hypoglycemie. Ziekte van Cushing Ziekte van Addison Diabetis Insipidus Type-1 Diabetes


Bij een vrouw van 30 jaar wordt een laaggradig squameus letsel vastgesteld tijdens een uitstrijkje. Wat is de beste volgende stap? Binnen 2 weken opnieuw een uitstrijkje nemen, deze zaken lossen zich namelijk vaak van zichzelf op. Binnen 6 maanden opnieuw een uitstrijkje nemen, deze zaken lossen zich namelijk vaak van zichzelf op. Vrouw en haar partner laten screenen en behandelen met acyclovir. Hysterectomie


Vrouw van 60 jaar, wordt in de rechterborst een pijnlijke knobbel vastgesteld. Op de mammografie is een gebied van verhoogde en verdachte calcificaties te zien. Beste volgende stap? Mastectomie Sentinelklierprocedure en oksel evenement Een gerichte biopsie nemen Mastectomie


Wat hoort niet thuis in het SAMPC model Amputaties Somatisch Psychisch Communicatief


Wat te doen bij een breuk van de diafyse, scheenbeen Anatomische reductie, absolute stabilisatie Anatomische reductie, relatieve stabilisatie Reductie lengte, as, rotatie, absolute stabilisatie Reductie lengte, as, rotatie, relatieve stabilisatie


Vrouw wordt binnengebracht op spoed. Werd op haar brommer overreden door een vrachtwagen. Na toediening van 2L vocht waren haar waarden relatief normaal, een uur later waren ze weer slechter. Welke toestand en behandeling? In extremis/ damage control/ haemostatische interventie… Non stable/ damage control/ haemostatische interventie Transient/ early total trauma care/ haemostatische interventie Stabiel/ early total trauma care


Welke kenmerken behoren tot metabool syndroom? BMI, middenomtrek, HDL, LDL, bloeddruk Middenomtrek, BMI, HDL; glycemie Middenomtrek, HDL, bloeddruk, glycemie, triglyceriden MO, LDL, bloeddruk, glycemie, triglyceriden


Meisje met slechte schoolresultaten en tekenen van dagdromen. Status epilepticus Absence epilepticus Syndroom van West ADHD Autisme Spectrum Stoornis


Jongen van 14 jaar, kan zijn vingers niet meer plooien nadat hij gevallen is op school. Hij wordt gepest en heeft slechte schoolresultaten. Tijdens het klinisch onderzoek kan men de vingers passief plooien, alle reflexen zijn aanwezig. Conversiestoornis Autisme


Vaginaal uitstrijkje: Positieve Whiff-test, verhoogde pH (4.5), microscopisch zijn er clue cells te zien. Bacteriële vaginose


Welke kenmerk komt niet voor bij compartimentsyndroom? Pijn Paresthesie Paralyse Afwezigheid van een distale puls


Wat meest relevante uitspraak voor prolactinoom. Geeft zo goed als nooit symptomen bij mannen Komt frequent voor. Standaardbehandeling is heelkunde sferoïdaal. Komt frequent voor. Standaardbehandeling is dopamine antagonisten Komt niet frequent voor. Standaardbehandeling is dopamine antagonisten


Vrouw, 36 weken zwanger komt op screening, ze blijkt positief te testen voor GBS. Wat doe je: Je vertelt dat kans op sepsis en bijgevolg mortaliteit van de baby 2% is intrapartum profylaxe om de transmissie te verkleinen. Je zegt dat de kans van transmissie tijdens de bevalling 50% is. Je geeft de vrouw een week penicilline.


Kindje van 2 jaar, moet al hoesten vanaf de geboorte. Heeft al 2 longontstekingen gehad in het eerste levensjaar. Aerosol therapie werd reeds al uitgeprobeerd zonder echt effect. Mucoviscidose HIV Chronisch astma Coeliakie


Kindje, x-weken oud, ontwikkelt geleidelijk een rode vlek in het gelaat. Deze vlek is licht verheven en is mooi afgelijnd. Capillair hemangioom Ooievaarsbeet wijnvlek


Diabetes mellitus type 1, welke het belangrijkste in behandeling Voeding en beweging Voeding, beweging en metformine Subcutane insuline; zelfcontrole en educatie Subcutane insuline; voeding en beweging


Primaire hypothyroïdie wordt gekenmerkt door. hoge TSH, lage vrije T4


Hyperparathyroïdie is meest waarschijnlijk veroorzaakt door. Bijschildklieradenoom Jodium deficiëntie Jodium exces Magnesiumdeficiëntie


Man met een oogaandoening, en op zijn werk zijn er nog verschillende mensen met deze aandoening. Je kreeg de foto van in de les. Adenovirale conjunctivitis Bacteriële conjunctivitis Allergische conjunctivitis


Wanneer kan men de diagnose diabetes mellitus bevestigen Nuchtere glycemie van > 100 mg/dl OGTT van 75 g, > 126 mg/ dl OGTT van 75 g, > 200 mg/dl Random genomen staal met glucose >126 mg/dl


Kind met atopie, in welke volgorde ontwikkelen zich volgende aandoeningen: Eczeem, astma, hooikoort Astma, eczeem, hooikoorts


Kind dat koorts heeft, hoest, tachypnoe, wheezing Bronciolitis Astma


Welke factor beinvloedt de wondheling niet: NSAIDs Hartfalen Malnutritie/ondervoeding Bestraling


Foto van vesikels in de mond. Kind van 5 jaar dat niet meer wil eten en pijn heeft in de keel. Na het geven van een paracetamol gaat het beter. Herpangina welke wordt veroorzaakt door coxakie virus A type 4 Herpetische gingivostomatitis welke wordt veroorzaakt door coxakie virus A type 1 Banale Aft


Wat te doen bij een peritonsillair abces? Antibiotica IV met tonsillectomie in de acute fase.IV AB en tonsillectomie Antibiotica IV, drainage abces, met tonsillectomie na afkoeling (na enkele weken). Antibiotica IV met tonsillectomie na afkoeling (na enkele weken). Antibiotica P.O.


Wat is correct: stellingen over monochordale en dichordale tweelingen.


Kind van 10j met beginnende borstvorming en groeispurt. Ook merk je al enkele haren op de pubus. Het kind heeft vroege puberteit door hypogonadotroop hypogonadisme Het kind heeft een vroege puberteit door hypergonadotroop hypogonadisme Kind heeft een late puberteit Normale puberteit


Bij een vrouw (85j) wordt op een routine gynecologisch onderzoek een uteriene prolaps vastgesteld. De uterus is uitgezakt tot aan het hymen. Er is verder geen teken van infecties, urine flowmetrie is normaal. Hoe ga je behandelen? Hysterctomie Pressaria Geen behandeling Sacrocolpo


Een vrouw 38w zwanger klaagt van hoofdpijn, perifeer oedeem en heeft een bloeddruk van 150/100 mmHg. pre-eclampsie Eclampsie


Patiënt komt naar de dokter met een hoest en acute pijn in de knie. Deze is rood, voelt warm aan en de patiënt kan er amper op steunen. Eerder is deze patiënt bij de dokter geweest met knieproblemen door voetbal. Toen is er een punctie gebeurd. De hoest behandelen en dan na een week naar de knie zien Een punctie doen van de knie om WBC en PMN te bepalen Antibiotica voorschrijven een de patiënt na 2 weken nog een laten terugkomen.


Welk vaccin geeft je om congenitale afwijkingen te voorkomen rubella Polio


Welk is juist over het oog van een bijziend persoon? Het oog is te klein. Het focuspunt valt voor het netvlies. Het oog is lateraal te groot. Kan je corrigeren met convexe (positieve) brilglazen.


Tandenformule: 2 insciciven, 1 hoektand, 2 pre-molaren, 3 molaren


Een patiënt ligt al gedurende een tijdje op de ICU. Zijn schildklier metabolisme zal veranderen, wat is juist: Laag T3 in de acute fase, ook een laag T4 in de chronische fase Laag TSH in de acute fase, in de chronische fase een laag T3 Hoog T3


Een vrouw met hevige buikkrampen, vaginaal bloedverlies en een trager dan normaal stijgend HcG, wat is het? mola implentatiebloeding extra-uteriene zwangerschap volledig miskraam


Vrouw van 30j, is na een jaar onbeschermde seks nog niet zwanger. Ze heeft meer beharing dan normaal en slechts 4 keer maandstonden haar maandstonden gehad. Hoe gaan we behandelen? Clomifeen citraat ...


Examens 16-17

Een jongen van 6 jaar wilt sinds 2 dagen niet meer eten. De afbeelding toont de mond van deze jongen. De temperatuur is niet gemeten, maar de moeder denkt niet dat hij koorts heeft. Welke diagnose is het waarschijnlijkst? Vincent’s angina, je ziet de tekenen van de gingivitis. Herpangina veroorzaakt door het coxsackie virus. Herpetische gingivostomatitis veroorzaakt door het HSV-1

2) Wat is de initiële behandeling bij een molazwangerschap? curretage HCG verlagen laparoscopie hysterectomie

3) welk vruchtbaarheidscijfer moet er in een westerse bevolking zijn zodat de bevolking stabiel blijft? 1,56 1,99 2,1 2,56

4) Afbeelding van een oor: wat zie je hier? normaal linker trommelvlies linker acute etterige otitis media choleastoom rechter acute etterige otitis media

5)

tand wordt aangeduid, jij moet zeggen welke nummer deze heeft.

6) foto van een oog, patiënt heeft veel pijn, krijgt zijn oog amper open, lichtschuw en tranenvloed iritis in kader van ziekte van Crohn. bacteriele keratitis. allergische conjunctivitis conjunctivies viraal

7) Welke van deze patiënten zal de diabetes diagnose krijgen? HbAc1 > 7% en een fasting glucose van <100 mg/dl HbAc1 > 6,5%, een fasting glucose van >126 mg/dl en een OGTT van 186 mg/dl HbAc1 < 6%, een fasting glucose van < 100 mg/dl en een OGTT > 200 mg/dl

8) hyperprolactemie: kan voor hyperthyreoïdie zorgen. kan voor hypogonadisme zorgen bij de man. kan alleen maar ontstaan door een adenoom. is geassocieerd met de ziekte van Addison

9) Wat doe je met een meisje van 17 jaar met primaire ammenorroe? niets, ze komen wel. progestagenen om bloeding uit te lokken. Echo maken om te kijken er of ovariële aplasie is de pil geven en kijken of er maandelijks een bloeding komt.

10) Een meisje van 14 komt aan zonder tekenen van puberteit, ze lijdt aan Turner. Wat heeft ze? hypergonadotrope late puberteit hypogonadotrope late puberteit familiale late puberteit vroege puberteit

11) Wat is de relatieve ernst van een trauma?

het bepaalt uiteindelijk de kans op overlijden.

is de absolute ernst gecorrigeerd voor de co-morbiditeit en de leeftijd.

12) Wat geldt voor een fraktuur type 2? kan ernstig gecontamineerd zijn. is niet ontstaan volgens het inside-out mechanisme.

13) een meneer ligt al 4 weken in het ziekenhuis voor een ernstige pancreatitis. Men meet enkele bloedwaardes, wat geldt voor deze patiënt. TSH verlaagd en T3 verlaagd TSH verhoogd en rT3 verlaagd TSH verhoogd en T3 verlaagd TSH verlaagd en rT3 verlaagd


14) Een vrouw wordt met spoed opgenomen met oedeemkenmerken. Deze vrouw had na een thyroïdectomie, hypoparathyreoïdie symtomen. Daarom moest ze L-thyroxine, calciumsupplementen en actief vitamine D innemen. Deze medicatie nam ze echter al 2 weken niet meer in. Men meet enkele bloedwaardes, wat geldt voor deze vrouw? laag PTH en hoog TSH laag PTH en laag TSH

15) Wat is de volgorde van de wondheling mechanismen? coagulatie, inflammatie, proliferatie, remodelling verwonding, hemostase, proliferatie, remodelling

16) Wat is correct i.v.m. diabetes? diabetes tast typisch de vaten aan. als men de glycemie goed controleert zal men alle verwikkelingen van diabetes kunnen vermijden. het grootste kenmerk van diabetes is de hoge glucose concentratie in de urine. diabetes komt niet voor bij kinderen

17) Wat wilt men bereiken met de behandeling voor diabetes type I? de ketonenconcentratie in het bloed zo laag mogelijk houden. het insulineprofiel dat de alfa-cel van de pancreas produceert zo goed mogelijk nabootsen het insulineprofiel dat de beta-cel van de pancreas produceert zo goed mogelijk nabootsen

18) Een incidentaloma wordt gevonden in de rechter bijnier. Wat is de volgende stap? 24 uur urine catecholaminen 24 uur urine mineralocorticoïddosage een incidentaloma is nooit functioneel dus er moet geen biochemisch bilan gedaan worden. ‘s ochtends cortisol en transcortine.

19) Wat is een kenmerk van PCOS? lager gehalte antimulleriaans hormoon. randstandige gedegenereerde follikels op het ovarium met een densere stroma. ovariumcyste >6cm

20) Wanneer heeft men een echografische bevestiging van een miskraam? embryo van 3mm met lichte hartactiviteit. embryo van 9 mm zonder hartslag. lege vruchtzak met diameter van 10 mm.

21) Wanneer weet men dat men geen evoluatorische zwangerschap meer heeft. hCG verlaagt FSH stijgt ratio FSH/LH

22) Welke zwangerschapsverwikkeling komt het meest voor? miskraam ectopische zwangerschap placenta loslating tumor previa

23) Buikpijn, misselijkheid en hCG > 100000 missed abortion tubaire zwangerschap mola zwangerschap

24) Waar moet men aan denken wanneer men een tijdens het eerste deel van de zwangerschap, een lege uterus aantreft? Vaginale bloeding en acuut onderbuikpijn. ectopische zwangerschap cervix bloeding mola zwangerschap

25) Welk kenmerk is er NIET wanneer men lijdt aan een maligne larynx/ hypofarynx carcinoom? traag groeiend gezwel aan hals dat omhoog gaat bij het slikken minstens 3 weken heesheid gezwel in hals dat geen pijn doet, maar oorpijn zelfde kant keelpijn al een tijdje

26) Een kind heeft gezwollen pijnlijke gewrichten. Er zijn ANA-antistoffen aangetroffen, maar de rheumafactor niet. Naar welke specialist moet deze persoon worden gestuurd om na te gaan of de bijkomende verwikkeling in dit ziektebeeld vermeden wordt? dermatoloog oftalmoloog NKO cardioloog

27) Wat is corpus cilliare? onderdeel sclera zorgt voor accomodatie van de lens doordat het circulaire spiervezels bevat produceert glasvocht - afvoer voorkamerhoek

28) kind van 6 maand komt binnen want moet braken en heeft buikpijn (diarree). Na een tijd kwam er bloed mee en kindje trekt beentjes omhoog van de pijn. Bij klinische onderzoek voelt arts hyperperistaltiek van de darmen en de buik is zeer gevoelig. coeliakie ileocolovaginatie van de darm gastro-enteritis ventrikelseptum defect

29) kind van 2 jaar komt binnen met al enkele maanden al chronische buikpijn en kan niet goed bijkomen. De moeder heeft het dieet aangepast en het kind krijgt geen zuivelproducten meer. Er is geen chronische hoest. Toch wilt het gewicht van dit kind niet volgens de curve lopen, ook al eet het goed. Wat is hier de diagnose? coeliakie koemelkallergie lactose-intolerantie

30) Wat kan je zeggen over patient met SIADH? euvolemisch perifere oedemen

31) een meisje van 14 komt bij u want ze zegt dat ze blind wakker geworden is. Als je haar controleert heeft ze al haar reflexen nog en kan ze het licht in de fundoscoop volgen. ze heeft al even last van kwalen zoals gewrichtspijnen,... Waar heeft ze last van? conversiestroornissen focale epilepsie

32) Een zuigeling heeft bewezen atopisch eczeem, wat geeft men in eerste instantie? inhalatie steroïden steroïden zalf antihistamines immuunvaccinatie

33) Dit zijn de resultaten van een audiogram, wat geldt hier?

normale perceptie, maar een bijkomend geleidingsverlies dat we ook zien bij ceruminose. normale perceptie, maar een bijkomend geleidingsverlies dat we ook zien bij een neurinoom van de gehoorzenuw. abnormale perceptie Normaal gehoor

34) Welke piek gaat er typisch vooraf aan de ovulatie? LH piek oestrogeen piek

35) Wat is een kenmerk van de premenopauze? een laag estradiol gehalte een FSH waarde hoger dan de normale cycluswaarde

36) mechanisch gewrichtslijden heeft als kenmerk nachtelijke pijn en ochtendstijfheid het volledige gewricht en alles rondom is erbij betrokken gaat beter bij bewegen en startstijfheid

37) Cerebral palsy heeft een bepaald ontwikkelingsverloop. initieel normaal, daarna snelle regressie initieel normaal, daarna trage regressie eerst achterstand daarna snelle inhaalbeweging

Examens 15-16

Hoeveel kinderen worden er elk jaar geboren? 70.000

Wat is de ideale middelomtrek? Mannen <94cm, vrouwen <80cm

Meisje van 5j (gekend met constipatie), heeft buikpijn en pijn bij het plassen. Ze heeft: a) pyelonefritis, b) cystitis, c) coeliakie

Foto van oog vanuit de les→ uveaal melanoom (vraag: Wat is dit?)

Foto van otohematoom vanuit de slides (vraag: Wat is dit?)

Welke stelling is correct? a) er zijn meer dan 500 verkeersdoden in belgie per jaar B) er zijn het meeste verkeersdoden in Litouwen en Ijsland c) verkeersdoden is de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen boven de 40j D) er zijn minder verkeersdoden in België in vergelijking met het Europees gemiddelde

Vrouw met buikpijn, ascites, … (nog een ander symptoom maar weet het niet meer, het was geen bloedverlies). Dit is a) ovarium ca, b) endometrium ca, c) vulva ca, d) cervix ca.

Vrouw met stevige knobbel in de borst, moeder heeft voorgeschiedenis van borstkanker. Wat gebruik je hier om te controleren? Echo, mamografie, mamomobiel, …

Welke plek van de tand heeft het minste risico’s op caries? Zijkant, bovenkant, … of apex en zenuw.

Diabetes mellitus Type II, welke stelling is hierover juist? Dit is een onvoorkombare ziekte, voorkom sedentaire levensstijl en obesitas.

Traumatologie: man zwaar ongeluk gehad, hartslag 120, bloeddruk systole 90 mmHg. Wat kan je van deze man aannemen? Dat hij waarschijnlijk in hypovolemische shock gaat.

Wat doet m’n bij een ellepijp dat gebroken is? Anatomische reductie / lengte en as reductie / …

Foto van prothese druk letsel