Verdieping in ziekteleer I (E05Z1A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel beheerst de student een verdiepend inzicht in de meest relevante ziekten (wat betreft ernst en frequentie) in het domein van thoracale ziekten, abdominale ziekten, ziekten van het zenuwstelsel, en heeft de student eveneens kennis van de meest voorkomende ziekten in de domeinen dermatologie, systeemziekten en hematologie.

Dit betekent dat de student een dieper en breder inzicht verworven heeft in de pathogenese, de epidemiologie, de symptomen en tekens, de principes van diagnose en behandeling van pathologieën die tot deze klinische domeinen behoren, benaderd vanuit de internistische en de heelkundige hoek. De student leert klinisch redeneren en kan patiënten met een ziekteproblematiek in één van deze domeinen situeren met betrekking tot diagnostische en therapeutische aanpak.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen

Leermateriaal : Geen

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen met giscorrectie, waarbij zowel gepeild wordt naar het theoretisch klinisch redeneren als naar het praktisch klinisch redeneren (klinische casus of vignette).

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Erytheem chronicum migrans komt bij welke ziekte voor? Scarlatina Borrelia Burgdorferi Atopisch eczeem ....


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen januari 2015

1) Man wordt binnengebracht op spoed met een letsel door een slag op de linkerslaapstreek. Eerst was de patiënt goed bij bewustzijn, daarna nam het bewustzijn af naar GCS 5. Verder: rechterhemiplegie, anisocorie. Wat is FOUT?

a. Hij is in coma

b. Dit is een gevaarlijke situatie. Er moet meteen chirurgisch ingegrepen worden (voor hersenbloeding) zonder eerst medicamenteuze behandeling

c. Anisocorie is een gevolg van de transtentoriële verschuiving hernia(?) en is een alarmsignaal

d. Anisocorie is het gevolg van het syndroom van Horner door compressie van de nervus oculomotoricus


2) Wanneer kan een therapeutische dosis digitalis toxisch zijn

a. Hypokaliëmie

b. Hyperkaliëmie

c. Hyponatriëmie

d. Hypernatriëmie


3) Oude vrouw (>60j) met een voorgeschiedenis van vasculaire en cardiale aandoeningen komt bij de dokter. Ze klaagt van postpandriale en epigastrische pijn die progressief is toegenomen. Stoelgang e.d. waren normaal. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose

a. Acute mesenterische ischemie

b. Chronisch mesenterische ischemie

c. Maag ulcus

d. ...


4) Vrouw met een cardiovasculair verleden neemt acetylsalicylzuur, panthomed, beta blokkers, en nog veel andere medicatie. Nu heeft ze last van postprandriale epigastrische pijn die na een half uur weer verdwijnt.

a. maagulcus

b. chronische mesenterische ischemie

c. acute mesenterische ischemie

d. ...


5) Oudere vrouw valt thuis over de mat en wordt via de spoedgevallen binnengebracht. Ze heeft geen gevoel meer in de 4 ledematen en ook tijdens de verschillende klinische testen is ze ongevoelig. Enkel in de peri-anale zone wel een beperkte gevoeligheid voor pijn en temperatuur.

a. Volledige dwarslesie

b. Onvolledige dwarslesie

c. Anterior cord syndroom

d. Posterior cord syndroom

e. Hemi... van Beaucart (of zoiets)


6) Welke van deze bevat GEEN granulomen?

a. Sarcoïdose

b. Tuberculose

c. Ziekte van Wegener

d. Legionella


7) Wat komt niet voor bij ALS

a. Fasciculaties

b. Upper motor lijden

c. Lower motor lijden

d. Loden-pijp rigiditeit

e. Atrofie


8) Wat is typisch aan upper motor lijden

a. Verminderde reflexen

b. Babinski-teken

c. Versterkte buikhuidreflexen

d. Afwezige reflexen


9) Een kind van de leeftijd 1-5 jaar ervaart een primaire herpes simplex virus 1 infectie

a. Asymptomatisch

b. Gingivostomatitis

c. Pharyngitis

d. ...


10) Een onbehandeld longembolie recidiveert in hoeveel percentage van de gevallen?

a. 20%

b. 30%

c. 40%

d. 50%


11) Het gebruik van spironolactone en ACE-inhibitoren kunnen leiden tot.

a. Hypokaliemie

b. Hyperkaliemie

c. Hyponatriemie

d. Hypernatriemie


12) Wat betekent borborygmi

a. Darmrommelingen

b. ...


13) Kunsthartklep kan leiden tot

a. Extrinsiek congenitaal verworven anemie

b. Intrinsiek congenitaal verworven anemie

c. Extrinsiek verworven mechanische hemolytische anemie

d. Intrinsiek verworven immunologische hemolytische anemie


14) Man met pijnlijke urinelozing en olygurie (?). PPA onderzoek: warm gezwollen prostaat. Verder klinisch onderzoek was normaal.

a. Acute prostatitis

b. Cystitis

c. Prostaatkanker

d. ...


15) Man, 4 maanden geleden op reis geweest naar Griekenland, hoest elke dag sputum op, is vermoeid en lijdt aan dyspnoe. Nu vermoedt men een pneumonie. Men vraagt verder onderzoek aan ( Rx en dergelijke). Wat is de meest waarschijnlijke kiem die de pneumonie veroorzaakt?

a. Legionella

b. Streptococcen Pneumoniae

c. Myco Pneumoniae

d. ...


16) Vraag over wat houdt verband met specificiteit

a. De kans voor een niet-zieke op een negatieve test

b. De kans voor een zieke op een positieve test

c. Mogelijkheid om alle zieke mensen te ontdekken

d. ...


17) Een oudere man (56j) lijdt aan hypertensie, rookt, heeft een hogere HDL waarde dan de normale waarde... Welke van deze dragen NIET bij tot een verhoogd risico op atherosclerose.

a. Oudere leeftijd

b. Hypertensie

c. Roken

d. Verhoogd HDL


18) Welke van deze geven geen verhoogd risico op diepe veneuze trombose

a. Zwangerschap

b. Obesitas

c. Oudere leeftijd

d. Hypohomocysteïnemie


19) Man heeft 2 dagen geleden mosselen gegeten, moest nadien braken en had last van diarree. Hij komt nu op spoed met (?). Uit testen blijkt een uitgedroogde mucosa en staande huidplooien. Blaas- en ureter-onderzoek waren normaal.

a. Chronische nierinsufficiëntie

b. Post-renale nierinsufficiëntie

c. Pre-renale nierinsufficiëntie

d. Renale nierinsufficiëntie


20) Man komt binnen met epigastrische pijn en een dolkstootachtige pijn in zijn rug. Uit verdere anamnese blijkt dat hij de vorige avond een avondje uit was geweest met vrienden. Eerst waren ze goed gaan dineren met bijgepaste wijnen en daarna zijn ze nog op café geweest. De man had onlangs nog een normale defaecatie.

a. Cholelithiasis

b. Maagulcus met perforatie

c. Acute pancreatitis

d. ...


21) Een meer objectieve manier om inflammatoire darmziekte waar te nemen

a. Clostridium difficile en CEA

b. Clostridium difficile toxines en CRP

c. CEA en CRP

d. Fecaal calprotectine en CEA

e. Fecaal calprotectine en CRP


22) Ijzertekort kan leiden tot(Decalonne)

a. Microcytaire anemie met lage reticulocytose

b. Normocytaire anemie met lage reticulocytose

c. ... met hoge reticulocytose

d. ...


23) Welke uitspraak is FOUT? Een vals negatieve tuberculine test verkrijg je bij:

a. Fulminante TBC

b. Atypische mycobacteriën

c. Kanker

d. Sarcoïdose


24) Welke stelling is fout?

a. Systeemsclerose is een bindweefselziekte

b. Ziekte van Behçet komt voor in alle verschillende bloedvaten

c. GPA (Ziekte van Wegener, Granulomatose met poly-angiitis) is een granulomateuze aandoening

d. ...


25) Welke stelling is fout? (Theys)

a. Dementie is altijd onomkeerbaar

b. Er bestaan familiale vormen van de ziekte van Alzheimer

c. ...

d. ...


26) Welke stelling over purpura is juist?

a. purpura zijn een teken van vasculitis

b. purpura zijn typisch bij een bindweefselziekte

c. purpura zijn wegdrukbaar

d. ...


27) Welke kiem veroorzaakt meestal infectieuze endocarditis?

a. Streptococcus viridans

b. enterokok

c. staphylococcus aureus

d. ...


28) Welke stelling is juist?

a. reticulocyt is de voorlopercel van een erytrocyt

b. megakaryocyt is de voorlopercel van een monocyt

c. myeloïde verschuiving is een rechts-verschuiving

d. ...


29) Een man komt bij de dokter met een linker hemianopsie. Welke structuur is hier beschadigd?

a. Nervus Opticus

b. Linkse occipitale kwab

c. Rechter AVM gebied

d. ...

Examenvragen januari 2016

1) Wat mag je zeker niet aan een astmapatiënt geven?

beta2-antagonisten

beta2-agonisten

Anti-leukotrienica

corticosteroiden


2) Wat zijn de voornaamste risicofactoren voor chronische nierinsufficiëntie?

Diabetes mellitus en arteriële hypertensie

Roken en Diabetis mellitus

Arteriële hypertensie en ...


3) Jonge man heeft sinds 10j tatoeages maar recent ontstaat er een ontsteking rond deze tatoeages. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose:

dermografisme

Sarcoidosis

SLE


4) Wat is de voornaamste functie van het prostaatvocht?

Neutraliseren van het zure milieu in de vagina

omzetten van hydrotestosteron tot testosteron

aanleveren van testosteron aan het sperma

...


5) Welke uitspraak over de lever klopt niet?

Ligt tussen de vena hepatica en vena porta

De rechterlob is groter dan de linkerlob

Heeft functies in het metaboliseren van vetten, koolhydraten en eiwitten.

De verminderde functionaliteit van de lever wordt bepaald door een verhoogde PT (pro-thrombine tijd)


6) Hoeveel bedraagt de gemiddelde normale inspiratoire capaciteit?

500 ml

2400 ml

3100 ml

4500 ml


7) Welke ziekte geeft mega-capillairen?

Ziekte van Behçet

Systeemsclerosering

Systeemlupus

Arteriitis temporalis


8) Persoon met Diabetes mellitus en reumatoide artitis komt aan op de spoed. Hij had laatst een opstoot van zijn R.A. en had daarvoor uitgesproken

paracetamol, brufen en … (derde NSAID) genomen in de laatste weken. Hij heeft acute opgekomen felle pijn en ligt meest comfortabel in foetushouding.

Peritoneale prikkeling is aanwezig. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

Geperforeerde maagulcus

Nierstenen

Pancreatitis

...


9) Oudere man van 76 jaar heeft beigne prostaathypertrofie en is hier nog nooit voor behandeld. Hij heeft momenteel moeilijkheden met plassen. Welke

behandeling zou je voorstellen

Brachytherapie

Prostectomie

TURP

5alfa reductase + alfa-agonist


10) Welke reflexen zijn af/-aanwezig bij een persoon met rechter hemiplegie corpus, (halfzijdige verlamming rechts) na een ernstig CVA.

Rechter voet reflex in extentie en rechter arm hyperreflexief

rechter voet reflex in extentie en linker arm hyperreflexief

Rechter voet in flexie en rechter arm areflexief

Rechter voet in flexie en linker arm hyperreflexief


11) Gelichenificeerd komt voort bij welk type pathologie?

Atopsiche eczeem

systeemlupus

chronische eczeem

Acute eczeem


12) Een vrouw van 58j is in behandeling voor COPD en is sinds twee weken gestopt met roken. Ze rookte vanaf haar 20j een half pakje per dag. Hoeveel pakjaren heeft deze vrouw gehad?

8.5

19

38

kan niet berekend worden door onvoldoende gegevens


13) chronische erythema migrans komt voor bij welke pathologie

Atopisch eczeem

Scarlatina

Borrellia

Systeem lupus


14) Een persoon bracht een 24uurs staal binnen van 750 ml urine. Bereken de creatinineklaring indien de plasmaconcentratie creatinine 50mg/min is en de urine creatinineconcentratie 6000 mg/L is. (normaal zijn de getallen correct)

15 mg/min

30 mg/min

50 mg/min

60 mg/min


15) Een persoon met atherosclerosering wordt dieetvoorstellen gedaan. Wat zal m’n zeker NIET deze persoon als advies geven? stoppen met roken

voldoende beweging

zo weinig mogelijk poly-onverzadigde vetzuren en veel verzadigde vetzuren consumeren

Foliumzuur voor hyperhomocysteimie


16) Wat kan GEEN aanleiding geven tot een progressieve tremor?

Ziekte van cerebellum

Ziekte van parkinson

Essentiele tremor

Al voorgaande kunnen voor hiervoor de oorzaak zijn.


17) Man van 18j loopt al twee weken rond met koorts en hoofdpijn. Verder is er geen neurologische pathologie opgemerkt. Wat heeft deze persoon waarschijnlijk?

virale encefalitis

virale meningitis

bacteriele meningitis

MS opvlakkering


18) Patiënt laat bloed afnemen voor verder onderzoek. Resultaten wijzen op een verhoogde leucocytose etc.. De arts is voornamelijk geïntersseerd in de hoeveelheid witte bloedcellen, waar kan hij die terug vinden in het bloedstaal?

Plasma

Serum

bloedklonter

Buffy coat


19) Persoon heeft hoge koorts, perifeer veneuze bloedname geeft een linksverschuiving weer.

Welke pathologie heeft deze persoon? (onvolledige beschrijving)

Bacteriele infectie

virale infectie

fungus infectie

parasitaire infectie


20) Wat betekent odynofagie?

moeilijk om te slikken

pijn bij het slikken

verminderde eetlust

...


21) Jonge man van 25j(?) heeft over de loop van de laatste jaren 3 kg afgevallen. Hij heeft last van krampen en bij controle endoscopie gastro-duodenaal ziet m’n niks. Geen teken van inflammatie. Duodenaal wel erosie van de villi en gestegen hoevelheid lymfocyten gevonden. Coloscopie was ook normaal. Welke stof zou u testen om de meest waarschijnlijke ziekte te testen?

anti-TTG

pANCA

ASCA

ANA


22) Een 26-jarige man wordt met een knuppel op de linker slaapregio geslaan. Na een helder interval vermindert zijn bewustzijn. De GCS bedraagt 5. Tevens is hij anisocoor. Klinisch bestaat er een rechter hemiplegie. Welke stelling is FOUT?

we vermoeden een expansief hematoom onder de schedel aan de linker zijde

Anisocorie is een gevolg van transtentoriële hernatie en is een alarmteken dringend ingrijpen is noodzakelijk waarbij een evacuatie van de hersenbloeding prioriteit is aan medicamenteuze therapie.

De anisocorie is vermoedelijk te wijten aan een horner-syndroom door compessie van de nervus oculomotorius de patient is in coma


23) Welke condities zullen optimaal zijn om een longembool te voorkomen?

hypoxie en hypercapnie

Normoxie en hypercapnie

hypoxie en hypocapnie

normoxie en hypocapnie


24) Persoon heeft linker afhangende mondhoek en linker ooglid dat niet meer dicht kan. Waardoor is dit veroorzaakt?

Bell syndroom


25) Persoon heeft linker been parese. CVA op welke arterie is de oorzaak hiervan?

Ateria cerebralis anterior

Arteria cerebralis media

Arteria cerebri posterior

...


26) Wat houden een type II fout in?

Vals positief resultaat?

Vals negatief resultaat?

...


27) Welke van volgende stellingen is correct?

Cohortstudies staat onder case-control studie in de piramide

Case series staat onder casusreport

Random onderzoek staat boven cohortstudie

...