Ziekteleer (E03N7A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Dit opleidingsonderdeel beoogt een brug te slaan tussen de basiswetenschappen en de klinische geneeskunde. Iedere gezondheidszorgwerker, arts, verplegende, apotheker, laborant of biomedische wetenschapper moet immers een goed inzicht hebben in de functie van het normale gezonde lichaam en de disfunctie van het zieke lichaam. Bovendien is het werken in team vandaag vanzelfsprekend, zowel in de klinische zorg als in het toegepast klinisch of fundamenteel onderzoek. Wil de biomedische wetenschapper in dergelijke teams optimaal kunnen functioneren, dan moet hij een grondige kennis hebben van fysiopathologie en ziekteleer. Daarom moet hij een beroep kunnen doen op een brede kennis om zo over de grenzen van het eigen domein te kunnen kijken en verbanden en weerslag van fysiologische en pathologische processen te kunnen opmerken. Kortom, meepraten over ziekte-entiteiten veronderstelt een basiskennis hieromtrent.

Fysiopathologie is de beschrijving van de afwijkingen in het functioneren van het zieke lichaam. Die afwijkingen kunnen enerzijds het verlies of beperking van functie zijn, anderzijds een aantal compensatiemechanismen van het lichaam, die uiteindelijk ook schadelijk kunnen zijn. De klassieke ziekteleer vertrekt meestal van empirische gegevens en beschrijft systematisch, dit wil zeggen systeem per systeem of orgaan per orgaan, alle gekende aandoeningen met hun epidemiologie, etiologie, pathogenese, symptomen, diagnose, diagnostische technieken, differentiële diagnose, evolutie, behandeling en prognose. In deze cursus zullen we een selectie maken van veel voorkomende ziekten en hetzelfde systeem aanhouden. De nadruk ligt op de klinische aanpak van diagnose en therapie dan op de wetenschappelijke basis nodig voor het begrijpen van ziekteprocessen. Een belangrijke vereiste voor dit opleidingsonderdeel is dat je een redelijke kennis hebt van de normale fysiologie, biochemie en aanverwante wetenschappen zoals anatomopathologie, immunologie en microbiologie.


Examenvorm

Het examen ziekteleer wordt afgenomen door 2 van de 4 docenten.

Uit de cursusdelen onderwezen door de 4 docenten wordt telkens 1 vraag gesteld. Deze wordt schriftelijk voorbereid en dan mondeling toegelicht. Tijdens het mondelinge examengedeelte worden dan bijvragen gesteld.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Ziekteleer_forum Vragen van het forum tot en met 2012 (geordend per jaar)

Ziekteleer per prof Vragen van het forum tot en met 2012 (geordend per prof)

Ziekteleer_per_prof_met_antwoorden Vragen van het forum tot en met 2012 (geordend per prof) met antwoorden  


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

1. Bespreek Chron en Colitits ulcerosa. Kliniek en risico's.

2. Bespreek de methode van IVF

3. Geef de cyclus van malaria bij de mens en de gevolgen voor de kliniek.

4. Bespreek hemofilie. Kliniek, diagnose en behandeling.

5. Acute pancreatitis (oorzaken, gevolgen)

6. Hypothyreoidie (symptomen, oorzaken, behandeling)

7. Syfilis + vgl met Lyme (kliniek, epidemiologie, diagnose)

8. Diep veneuze trombose (symptomen en diagnose)


Examenvragen '13-'14

1. Bespreek endometriose

2. Bespreek de 5 humane herpesvirussen. Primo-infectie en reactivatie bespreken bij vooraf gezonde mensen. Waar gebeurt latentie. Bij welke maligniteit?

3. Bespreek de meeste voorkomende oorzaak van bloedarmoede. Bijvragen: Monoclonale gammopathieën, myeoloproliferatieve aandoening, factor 5 Leiden, andere aandoeningen die kunnen leiden tot thrombose

4. Thrombocytopenie oorzaken en risico's. bijvragen coeliakie en peptische ulcer behandeling, myoleprof aandoeningen,

5. Sikkelcelanemie.


1. Bespreek acromegalie.

2. Bespreek SIRS, sepsis, severe sepsis, septic shock, MODS.

3. Bespreek de frequente oorzaken van bloedingen. Bijvragen: Monoclonale gammopathieën, myeoloproliferatieve aandoening, factor 5 Leiden, wat geeft verhoogde kans op thrombose betreffende de stollingsfactoren...


1. a) Geef enkele endocrinologische oorzaken van arteriële hypertensie b) Geef de frequentste oorzaken van hypercalcemie

2. Bespreek endocarditis

3. Geef frequente oorzaken van bloedingen


1. bespreek ectopisch zwangerschap

2. bespreek verwekker, kliniek en preventie van de ziekte van Lyme+ parallelen met kliniek van syfilis

3. bespreek de frequentste oorzaak van bloedarmoede

4. bespreek kliniek, diagnose en behandeling van DVT (+ veel bijvragen bij Verhamme)


1. Bespreek IVF

2. bespreek acute bacteriele meningitis

3. Bespreek de meest frequente oorzaak van bloedarmoede

4. Geen wilmervraag

Bijvragen Verschueren; Vul in:

Bij HIV treedt snel resistentie op dit komt doordat het DNA reversetranscriptase een ... enzyme is.

Osteoporose wordt in de volksmond botontkalking genoemd ,dit is echter incorrect botontkalking is ... en dit komt door ...

Bijvragen Verhamme (vreselijk veel )

multimyeloprolisferatieve

gammaopathien

welke behandeling voor iemand met hemofilie


1. Bespreek acromegalie

2. Bespreek SIRS, sepsis, severe sepsis, septic shock en MODS.

3. Bespreek de meest frequente aandoening van bloedarmoede

4. Bespreek diep veneuze trombose: kliniek, diagnose en behandeling

Vanderschueren bijvragen: 'inwendige infectieuze sepsis kan teruggevonden worden bij ...', wat is OPSI, welke komt niet voor in Belgie (hantavirus, CMV, schistosomiasis haematobium, nog eentje)

Verhamme bijvragen: wat geeft verhoogde kans op thrombose betreffende de stollingsfactoren, monoclonale gammopathieën, aplastische anemie, andere tekorten (dan Fe) die tot anemie kunnen leiden


Examenvragen januari 2015

1) Bespreek hypothyroidie, symptomen, oorzaken, behandeling.

2) Bespreek peptisch ulcuslijden, kliniek, verwikkelingen

3) Bespreek schistosomiasis: endemisch gebied, verwekker, diagnose, kliniek

4) Geef een schematisch overzicht van enkele oorzaken van thrombocytose


1) Bespreek Coeliaki

2) Bespreek acute leukemie

3) Bespreek de verschillen tussen osteoporose & osteomalacie

4) Bespreek primaire pathogene MO , potentiële en opportunistische MO aan de hand van hun pathosfysiologie en indicaties voor preventie.


1) Bespreek grieppandemie, vogelgriep, seizoensgriep en vergelijk

2) Hoe werkt bariatrische geneeskunde?

3) geef oorzaken en complicaties van pancreatitis

4) claudicatio intermittens: risicofactoren, klinische presentatie, behandeling


1) Bespreek sikkelcel anemie

2) Bespreek de ziekte van Lyme. Vergelijk de kliniek met syfilis

3) Bespreek polycysteus ovarium syndroom

4) Bespreek diverticulitis


1) IVF procedure

2) Biliaire acute pancreatitis oorzaak, symptomen, behandeling

3) Malaria cyclus bij mens plus gevolgen voor de kliniek

4) Hemofilie kliniek, diagnose, behandeling


1) bespreek ebolavirus ziekte : epidemiologie, fysiopathologie en symptomen

2) bespreek alcoholische hepatitis : pathogenese, symptomen en gevolgen

3) bespreek de ziekte van Cushing

4) bespreek de monoclonale gammopathieën


Examenvragen januari 2016

Bespreek peptisch ulcuslijden

Bespreek hemofilie

Bespreek endocarditis

Bespreek ivf

Bespreek ziekte van Paget

Bespreek frequente oorzaken van bloedingen

Bespreek syfilis en vergelijk met Lyme

Bespreek hanta virus

Bespreek H. pylori (ivm maag aandoening)

Bespreek sepsis, severe sepsis, septische shock en MOF

Wat weet je over Acute leukemie

Bespreek ectopische zwangerschap

Bespreek diverticulitis

Bespreek ziekte van Conn en feochromocytoom

Bespreek symptomen en orgaanantasting bij sarcoiditis

Bespreek leg de risicofactoren van longembolie uit aan de hand van triade van Virchow

Bespreek achalasie

Bespreek de ziekte van Cushing

Bespreek de kliniek van tuberculose

Bespreek de verschillen tussen Crohn en colitis ulcerosa

Maak een schema over enkele oorzaken van trombocytopenie en bespreek het risico van deze aandoening.

Welke aandoeningen van de hematopoetische stamcel ken je. Bespreek er één.

Bijvragen Verhamme: MGUS, VKF, CML, Factor 5 van Leiden

Bespreek H. Pylori in ulcuslijden

Bespreek alle oorzaken van bloedingen

Bespreek hyperthyroide

Bespreek pathogene MO- potentieel pathogene MO - opportunistische MO

Bijvragen: endocarditis, chronische myeloide leukemie, MGUS, voornaamste oorzaak voorkamerfibrillatie, verschil tussen crohn en colitis ulcerosa

Examenvragen '16-'17

Namiddag (16/01)

Vanderschueren: Bespreek de ziekte van Graves. Geef etiologie/pathofysiologie, kliniek en behandeling. Ken je nog andere oorzaken van hyperthyreoïdie? (Bijvragen: wat is de meest voorkomende vorm van hyperthyreoïdie?, Triade van Graves)

Wilmer: Geef definitie van Coeliakie. Bespreek Symptomen en Behandeling. (Bijvragen: Genetica, frequentie, maligne verwikkelingen, verwikkeling op de huid)

Vanwijngaerden: Bespreek primair pathogene MO, potentieel pathogene MO, opportunistisch pathogene MO. Bespreek dan ook de preventie. (bijvragen: Malaria, welke van de drie en hoe speelt preventie daar een rol).

Bespreek aorta aneurysma, wat is het verschil met aortadissectie? (bijvragen: Frequentie, complicaties van aorta aneurisma, vanaf wanneer is de dilatatie groot genoeg om het een aneurysma te noemen?)

Namiddag 18/01

Vanderschueren: Bespreek hypothyreoïdie: oorzaak, kliniek en behandeling.

Wilmer: Maak een schema van hepatitisvirus A,B,C en D en vermeld hierin de bron van het virus, de transmissieroute, of chronische infectie mogelijk is, de preventie en behandeling.

Vanwijgaerden: Bespreek en vergelijk seizoensgriep, pandemie en vogelgriep.

Verhamme: Bespreek hemofilie: kliniek, diagnose en behandeling.

Voormiddag 20/01

• Hypothyreoïdie: oorzaken, kliniek, behandeling • Schistosomiase: oorzaken, cyclus, verwekker, kliniek, diagnose • GERD: typische en atypische symptomen, verwikkelingen, behandeling • Thrombocytopenie: waarom gevaarlijker, oorzaken

Moment onbekend: 1. Bespreek de antiretrovirale combinatie therapie bij HIV? Principes, doel en resultaat. Leg in deze context PrEP en PEP uit. (Bijvraag: cijfers over cART, is het effectief, kan je hiermee HIV genezen?) 2. Vergelijk Crohn en Colitis (Bijvragen: Bij welke van de 2 zijn er ook perianale symptomen? Antwoord: Crohn) 3. Bespreek Cushing (Bijvraag: hoe kan je Cushing diagnosticeren? + Welke vorm komt het meeste voor? Antwoord: hypofysaire ACTH bron) 4. Monoclonale gammopathieën (Bijvraag: stamceltransplantatie bij MM alleen voor… <65j + hoe diagnosticeren dat iemand MGUS heeft?)

Examenvragen '17-'18

- syndroom van cushing - diagnose, preventie en behandeling van acuut baceriële meningitis sikkelcel anemie

- NAFLD besprekken + linken aan metabool syndroom

- bijvragen verschueren gingen over hoofdvraag

- bijvragen verhamme:

overerfbare vormen van anemie (sferocytose)

tekorten die anemie veroorzaken (Fe, vit B12, FZ),

hoe ontstaat vit B12 tekort (te weinig inname of opname: crohn,

coeliakie, dundarminkorting, vit B12 heeft IF nodig voor absorptie dus gastrectomie = ook vit B12 tekort)

- Overzicht van bron, transmissie, chronisch, preventie en behandeling van hepatitis A, B, C , E (bijvraag: wat kan je vertellen over chronische leverziekte)

- Wat is de voornaamste oorzaak van anemie (bijvraag: ken je nog andere deficienties die dit veroorzaken → hoe onstaat vit B12 tekort)

- Antiretrovirale therapie bij HIV (is het geneesbaar?)

- Moet hypercholesterolemie steeds met medicatie behandeld worden? (leg uit aan de hand van het SCORE-systeem)

- bespreek echinococcose

- bespreek ectopische zwangerschap

VDS: Cushing bijvragen: welke huidaandoeningen, waar vetstapeling, wat betekent iatrogene oorzaak van Cushing juist Hypothyroïdie bijvragen: met wat kan je aankleuren/diagnose stellen Moet men patiënten met hypercholesterolemie steeds medicamenteus behandelen? (SCORE tabel) ziekte van Addison Ectopische Zwangerschap IVF en definitie infertiliteit bijvraag: syndroom van Conn bijvraag: PCOS Ziekte van graves bespreken + andere oorzaken van hyperthyroïdie Acromegalie


VWG: acute bacteriële meningitis bijvragen: heb je liever bacteriële of virale meningitis, dexamethasone van belang (zo ja werkingsmechanisme) (dexamethasone werkt anti-inflammatoir, want deze ptn gevoelig voor infescties) orgaanaantasting sarcoïdose bijvraag: waar heb je dit ziektebeeld nog => TBC Bespreek de antiretrovirale combinatie therapie bij HIV? Principes, doel en resultaat. Leg in deze context PrEP en PEP uit bijvragen: wat doet reverse transciptase, waarom gebruikt het virus reverse transciptase, welke cellen infecteert het virus, … bespreek endocarditis (bijvraag: welke personen hebben grote kans op deze infectie? (mensen met kunstkleppen) en hoe krijgen ze de infectie? (tandarts)) Verschil tussen grieppandemie, seizoensgroep en vogelgriep Malaria: verwekker- waarom heeft een patiënt malaria tot het tegendeel is bewezen? Bespreek Echinococcus

Geef info (ethiopathologisch, preventie,..) over primaire pathogene MO, potentieel pathogene MO en opportunistische pathogene MO. bijvraag: welke groep is het gevaarlijkste? (opportunistisch)

Wilmer: galstenen (diagnose, behandeling, symptomen), rotvraag dus. GERD: typische en atypische symptomen + verwikkelingen Peptisch ulcuslijden: risicofactoren, symptomen en verwikkelingen IBS en functionele dyspepsie/ bijvraag: waar vreest een patiënt met die symptomen nog voor: tumor, crohn, coeliakie Bespreek Hepatitis A, B, C en E in een tabel + therapeutische behandelingen Bespreek Achalasie Bespreek de oorzaken en verwikkelingen (+ ontstaansmechanisme) van ernstige acute pancreatitis


Verhamme: diepe veneuze trombose. bijvragen: FVLeiden, MGUS, waar is hyperviscositeit zwaarder bij Waldenstrom of Kahler en waarom (dit is omdat IgM van Waldenstrom een pentameer is, een massief groot eiwit die meer osteolyse veroorzaakt) trombose: uitleggen via stollingsschema wat er allemaal een rol speelt bijvraag: triade van Virchow en toepassen bespreek hemofilie (symptomen, behandeling) Bespreek Von Willebrand ziekte (kliniek, diagnose, behandeling) aorta aneurysma en verschil met aortadissectie Bespreek de meest voorkomende vorm van bloedarmoede Welke vormen van acute leukemie zijn er? Bespreek er 1 van. Geef een schematische weergave van de oorzaken van thrombocytopenie bijvragen: Wat zijn monoklonale antilichamen, hoe kom je hieraan en waarvoor worden ze gebruikt? (heeft hij zowat aan iedereen gevraagd)